niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Grupa PGE potroiła wynik EBITDA w II kwartale

msd | 31 sierpnia 2021
Szacunkowy zysk EBITDA energetycznej grupy wyniósł 3,02 mld zł w II kwartale wobec 1,04 mld zł przed rokiem. Jej dług netto spadł zaś poniżej 6 mld zł.

Na 192-proc. wzrost zysku EBITDA grupy PGE w II kwartale wpłynęły nie tylko lepsze wyniki operacyjne, ale i szereg zdarzeń jednorazowych, wycenionych na ponad 0,96 mld zł – wynika z prezentacji inwestorskiej. Jak wskazuje PGE, chodzi przede wszystkim o zmianę rezerwy rekultywacyjnej.

Powtarzalna EBITDA energetycznej grupy wzrosła więc o 53 proc. r/r do 2,06 mld zł w II kwartale. W całym I półroczu było to zaś 4,27 mld zł, tj. o 37 proc. więcej niż przed rokiem. PGE zastrzega jednak, że nadal trwają testy na utratę wartości aktywów, które mogą mieć istotny wpływ na wynik netto. 

Znaczącej poprawie wyników towarzyszyły niższe nakłady inwestycyjne (niecałe 1,41 mld zł w II kw.) i istotne obniżenie długu netto. Ten ostatni w samym tylko II kwartale spadł o 2,76 mld zł do 5,95 mld zł na koniec czerwca. 

Według naszych szacunków na podstawie wstępnych danych, wskaźnik dług netto/EBITDA dla grupy PGE spadł w okolice 0,7x na koniec I półrocza.

Pełne półroczne skonsolidowane sprawozdania za I półrocze spółka opublikuje 28 września.

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji energetycznej spółki – PGE0526 i PGE0529, za które płaci ona kolejno 1,2 i 1,4 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Dłuższą serię sprzedający kwotuje na 101,99 proc. nominału (1,35 proc. rentowności brutto).

Więcej wiadomości o PGE S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst