poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

HB Reavis wykupi obligacje przed terminem

msd | 12 lipca 2017
Słowacki deweloper zdecydował o wcześniejszej spłacie wartych 111 mln zł papierów dłużnych, które oryginalnie zapadałyby pod koniec listopada.

Termin wcześniejszej spłaty notowanych na rynku hurtowy BondSpot papierów HBR1117 wyznaczono na 1 sierpnia. O wysokim prawdopodobieństwie skorzystania przez HB Reavis z opcji wcześniejszej spłaty pisaliśmy w październiku ubiegłego roku.

Niedawno deweloper pozyskał 220 mln zł z emisji nowych papierów. Uplasowano je w ramach programu na 500 mln zł, który po dwóch dotychczasowych emisjach wykorzystany jest w 64 proc. Spółka zapewnia, że docelowo zamierza wykorzystać cały program.

Na detalicznej części Catalyst notowana jest natomiast uplasowana w październiku ubiegłego roku seria HBS0421, za którą deweloper płaci 4,4 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M przy 4,5-letnim okresie spłaty i braku zabezpieczenia. Po raz ostatni handlowano nimi przy 5,85 proc. rentowności brutto, obecnie zaś papiery nabyć można przy 5,57 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o HB Reavis Holding S.à r.l.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje