niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

HM Inwest ruszył z publiczną ofertą obligacji

Michał Sadrak | 20 lutego 2024
Warszawski deweloper proponuje trzyletnie zabezpieczone papiery, za które zobowiązany będzie płacić WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży.

Spółka ubiega się o 14 mln zł, które zamierza przeznaczyć na refinansowanie wygasających w marcu obligacji o wartości 5 mln zł, a także finansowanie projektów deweloperskich w Polsce i Hiszpanii. Oferta dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy złożą zapisy na papiery warte przynajmniej 5 mln zł, co pozwoli spełnić warunek dopuszczenia ich do obrotu na Catalyst.

Oferowane przez HM Inwest obligacje mają trzyletni okres spłaty, ale spółka będzie miała możliwość ich przedterminowego wykupu w dniach płatności odsetek. Natomiast wyjściowa marża (5 pkt proc.) będzie mogła wzrosnąć o dodatkowe 0,5 pkt proc., jeśli wskaźnik długu netto do kapitałów własnych przekroczy 1,2x. Niezależnie od tego, deweloper może być też zobowiązany do podniesienia marży o 0,25 pkt proc., gdyby jego akcje zostały wycofane z obrotu na GPW.

Kluczowym zabezpieczeniem obligacji będzie hipoteka na zbiorze rozsianych po czterech miastach 22 nieruchomości mieszkalnych i usługowych, które należą do prezesa, będącego jednocześnie głównym akcjonariuszem spółki. Hipoteka ta ustanowiona zostanie do 200 proc. wartości nominalnej obligacji, aczkolwiek łączna wartość wszystkich nieruchomości to 19,8 mln zł, wynika z oszacowania biegłego. Ponadto, obligacje zabezpieczone zostaną także wekslem własnym HM Inwest, cesją wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych hiszpańskiej spółce celowej, a dodatkowo emitent zawrze też z oferującym umowę rachunku zastrzeżonego (spływać na niego będą płatności z hiszpańskich pożyczek). Dojdzie również do podporządkowania pożyczek właścicielskich. Natomiast do czasu samego wpisania hipoteki na nieruchomościach obligacje zabezpieczone będą też poręczeniem prezesa.

Zgodnie z warunkami emisji, wskaźnik długu netto do kapitałów własnych nie będzie mógł przekroczyć 1,4x, spółka nie wypłaci też dywidendy, a stosunek wyemitowanych obligacji do wartości zabezpieczenia hipotecznego (powiększonego o środki na rachunku zastrzeżonym) nie będzie mógł przekroczyć 75 proc. Wśród szeregu kowenantów przewidziano też ograniczenia w zmianach właścicielskich samego HM Inwest, jak i hiszpańskiej spółki celowej, w której deweloper ma 70 proc. udziałów.

Zapisy w prowadzonej przez Noble Securities ofercie przyjmowane są od 100 zł, a inwestorzy mają czas na ich składanie do 1 marca.

W swojej dotychczasowej historii grupa HM Inwest zrealizowała 80 budynków i sprzedała ponad 3,5 tys. mieszkań. Aktualnie prowadzi sześć projektów, po trzy w Polsce i Hiszpanii.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o HM Inwest S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje