niedziela, 25 lutego 2024

Newsroom

i2 Development planuje program publicznych emisji obligacji

msd | 02 lutego 2018
Deweloper celuje w pozyskanie 100 mln zł, tyle właśnie wart będzie uchwalony w piątek program. Papiery dłużne oferowane będą na podstawie prospektu, który zatwierdzić ma KNF.

O planowanych emisjach wiadomo na razie tylko tyle, że będą to niezabezpieczone papiery o nominale 100 zł, które w przyszłości trafią do obrotu na Catalyst.

Z uwagi na konieczność przygotowania prospektu oraz przejścia procedury jego zatwierdzenia przez KNF, pierwszej oferty wrocławskiego dewelopera należałoby się spodziewać prawdopodobnie nie wcześniej niż w kwietniu.

Dotychczas i2 Development przeprowadził cztery emisje obligacji, w tym jedną ofertę publiczną uplasowaną na podstawie memorandum informacyjnego. To zarazem ostatnia emisja dewelopera. Uplasowane w kwietniu dwuipółletnie papiery o wartości 10 mln zł oprocentowane są na 4,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M przy braku zabezpieczenia. Aktualnie rynek wycenia serię I2D1019 na 100,12 proc., co oznacza 6,01 proc. rentowności brutto (4,32 pkt proc. realnej marży).

Na Catalyst notowana jest także o kilka miesięcy starsza emisja I2D0719. W piątek do południa wyceniano ją z 5,99 proc. rentowości brutto (4,29 pkt proc. marży).

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje