niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Incepti Development uplasowało publiczną ofertę w całości

msd | 20 listopada 2020
Warta 4,4 mln zł oferta obligacji wrocławskiego dewelopera została przydzielona po 22-proc. redukcji. Papiery trafiły do 58 inwestorów z 74, którzy złożyli zapisy.

Uplasowane przez Incepti Development papiery oprocentowane są na stałe 7,1 proc. przy 2,5-letnim okresie spłaty i zabezpieczeniach, wśród których znalazły się poręczenia spółki celowej i większościowego akcjonariusza emitenta, a także cesja wierzytelności z pożyczek udzielonych spółce celowej, weksel własny emitenta, czy wreszcie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Wpływy z wartej 4,4 mln zł emisji (jej koszty przekroczyły 0,4 mln zł) trafić mają na finansowanie projektu deweloperskiego oraz zasilenie kapitału obrotowego emitenta.

Obligacje Incepti nie trafią do obrotu na GPW.

Spółka prawdopodobnie będzie chciała uplasować jeszcze jedną serię długu, tak aby ich łączna wartość sięgnęła 6 mln zł, wynika z dokumentacji emisyjnej.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje