środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Indos zapowiada emisję nowych papierów dłużnych

msd | 03 czerwca 2022
Spółka chce zebrać do 15 mln zł z emisji, która będzie plasowana bez obowiązku publikacji prospektu ani memorandum.

Indos nie ujawnia warunków ofertowanych papierów, za wyjątkiem tego, że zostaną one zabezpieczone. Najpewniej zastawem na zbiorze wierzytelności (Indos zajmuje się świadczeniem usług finansowych dla MŚP, jak pożyczki, faktoring i windykacja)

Jak przewidywaliśmy w maju, sam zamiar emisji nowego długu wiązać można z wygasaniem starszych obligacji Indosu. W najbliższy poniedziałek spółka musi bowiem wykupić papiery INS0622 o wartości 7 mln zł, a we wrześniu czeka ją wykup serii INS0922 za 12,5 mln zł.

Niezależnie od nachodzących wykupów, zarząd Indosu chce przeznaczyć 1,3 mln zł na dywidendę. 

Wygasające w poniedziałek papiery INS0622 zostały już wycofane z obrotu. Na Catalyst wciąż pozostają natomiast obligacje INS0922 i INS0923, za które Indos płaci kolejno WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży oraz stałe 6,5 proc. rocznie. Długowi spółki daleko jednak do jakiejkolwiek płynności.

Więcej wiadomości o Indos S.A.

 • Krótkoterminowy dług obciąża bilans Indosu

  18 maja 2022
  Pomimo konieczności spłaty łącznie 19,5 mln zł obligacji w najbliższych miesiącach, chorzowska spółka rozpoczęła rok od wzrostu portfela należności, z czym wiązał się wzrost jej zadłużenia i spadek salda gotówki do jednego z najniższych poziomów ostatnich lat.
  czytaj więcej
 • Indos obniżył zadłużenie, teraz czas na jego refinansowanie

  15 lutego 2022
  Po udanym IV kwartale dług netto spółki pierwszy raz od trzech lat spadł poniżej równowartości kapitałów własnych. W kolejnych miesiącach Indos musi jednak położyć nacisk na poprawę terminowej struktury tego zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Narastają krótkoterminowe zobowiązania Indosu

  16 listopada 2021
  Wartość krótkoterminowych zobowiązań notowanej na NewConnect spółki zanotowała w III kwartale ponad 40-proc. wzrost do 33,7 mln zł. Znakomita większość z nich to obligacje, które Indos będzie musiał zrefinansować w 2022 r.
  czytaj więcej
 • Prokurator generalny ujął się za Indosem

  19 października 2021
  Zbigniew Ziobro skierował skargę nadzwyczajną do sądowego wyroku oddalającego powództwo Indosu przeciwko Bankowi Pekao. Chodzi o ciągnącą się przez lata sprawę niewypłaconych gwarancji od należności Indosu wobec spółki WZRT-Północ.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje