środa, 19 września 2018

Newsroom

Inflacja nie martwi RPP - komentarz Union Investment TFI

Krzysztof Izdebski, Union Investment TFI | 12 marca 2018
Zarówno w strefie euro, jak i w Polsce banki centralne pozostawiły stopy procentowe bez zmian. Nie było to zaskoczeniem. Warte uwagi okazały się natomiast komentarze prezesów obu banków.

Krzysztof Izdebski, Union Investment TFIW Polsce przekaz jest jasny: Rada Polityki Pieniężnej nie boi się inflacji. Jej chwilowy wzrost do poziomu 3 proc. w połowie roku wydaje się zaakceptowany. Prezes NBP, dał mocny sygnał, że nie należy spodziewać się podwyżek stóp procentowych nawet do końca 2019 r. Dla obecnego składu RPP ważniejszy niż ryzyko inflacji wydaje się wzrost gospodarczy. W tym scenariuszu nie bierze się jednak pod uwagę ryzyka przegrzania gospodarki i wystrzału inflacji, np. do poziomu powyżej 4 proc. Gdyby do tego doszło, RPP będzie musiała gwałtownie reagować, podnosząc stopy procentowe, np. co miesiąc. To z kolei oznacza ostre hamowanie gospodarki i przecenę obligacji. Inflacja jest obecnie na niskim poziomie, z kolei wzrost gospodarczy na wysokim, a zadłużenie pod kontrolą. To sprawia, że rentowności polskich 10-letnich obligacji systematycznie schodzą w kierunku 3 proc., przy dużym popycie ze strony inwestorów.

Europejski Bank Centralny po raz pierwszy od lat nie planuje zwiększania skali programu skupu obligacji. Odebrano to jako sygnał zacieśniania polityki pieniężnej w strefie euro. Przekaz ten godzinę później skutecznie złagodził prezes EBC Mario Draghi, określając rolę banku w walce z deflacją jako „aktywną”.

Kraje strefy euro obawiały się wyników wyborów parlamentarnych we Włoszech. Do władzy doszły partie populistyczne, niechętne europejskiej walucie, co deklarowały jeszcze w kampanii wyborczej. Trzeba pamiętać, że we Włoszech zaledwie 50 proc. społeczeństwa popiera funkcjonowanie euro. W pozostałych krajach strefy euro wynik ten wynosi 90 proc. Szczęśliwie dla inwestorów, następnego dnia po ogłoszeniu wyników wyborów ucichły głosy o konieczności przywrócenia waluty narodowej lub choćby wprowadzenia waluty równoległej do euro.

Wszystko to przekłada się na uspokojenie sytuacji w regionie i dodatkowo wzmacnia obligacje takich krajów jak Polska. Pytanie, jak bardzo umocnią się polskie papiery i do jakiego poziomu osłabią się obligacje amerykańskie. W obu przypadkach prawdopodobny wydaje się poziom rentowności w okolicach 3 proc. Przekroczenie tej granicy może zmienić kierunek przepływu kapitału. Niskie rentowności w Polsce zatrzymają napływ, rosnące rentowności w USA skierują rzekę pieniądza w tamtą stronę.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Susza na rynku pierwotnym

  14 września 2018
  Mimo ważnych prospektów emisyjnych, od trzech miesięcy żaden z emitentów nie zdecydował się na przeprowadzenie publicznej emisji obligacji. Takiej posuchy nie obserwowaliśmy od sześciu lat.
  czytaj więcej
 • Cisza przed burzą – komentarz Saxo Banku

  13 września 2018
  Ten tydzień może być kluczowy dla rynków wschodzących, ponieważ Międzynarodowy Fundusz Walutowy może zadecydować o przyznaniu dofinansowania państwom latynoamerykańskich, natomiast inwestorzy mają nadzieję, że turecki bank centralny zapowie bardziej kompleksową reakcję na obecny kryzys.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: WIBOR poniżej inflacji przez lata

  09 marca 2018
  RPP nie podniesie stóp może nawet przed 2020 rokiem, co oznacza, że WIBOR - tak jak obecnie - może utrzymywać się poniżej inflacji całymi latami. A to nie najlepsza wiadomość dla posiadaczy obligacji o zmiennym oprocentowaniu.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (luty 2018)

  09 marca 2018
  W lutym mogliśmy zaobserwować znaczący wzrost obrotów na rynku Catalyst w porównaniu z miesiącem poprzednim. Obroty wyniosły 248,5 mln zł i były aż o 44,9 proc. wyższe niż w styczniu, a także o 23,7 proc. wyższe niż średnia wartość obrotów za ostatnie 12 miesięcy.
  czytaj więcej

Emisje