niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Insider kupił obligacje BBI Development

msd | 20 lipca 2021
Osoba blisko powiązana z Piotrem Litwińskim, członkiem zarządu spółki, nabyła w giełdowych transakcjach obligacje BBI0123 o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 0,5 mln zł.

Zrealizowane w dniach 14-16 lipca transakcje objęły łącznie 535 obligacji BBI0123, każda o nominale 1 tys. zł. Wszystkie transakcje przeprowadzono przy cenie równej 100 proc. nominału (plus narosłe odsetki).

Łączna wartość obligacji BBI0123 to 12 mln zł, a ich aktualne oprocentowanie sięga 6,5 proc. rocznie (WIBOR 6M plus 6,25 pkt proc. marży).

Na Catalyst znajdują się trzy serie obligacji BBI Development o łącznej wartości 41,3 mln zł i terminach spłaty rozłożonych od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.  Najdłuższymi papierami BBI0223, które spółka niedawno uplasowała podczas emisji refinansującej (oferowano 7,75 pkt proc. marży), nadal nie handlowano.

Więcej wiadomości o BBI Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje