sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Insiderzy z Anwimu ponownie wzięli udział w emisji

msd | 21 listopada 2023
Podczas wartej 65 mln zł emisji Anwimu cztery osoby powiązane ze spółką kupiły jej obligacje o łącznej wartości 8,1 mln zł.

Jerzy Sołtysiak, jeden z założycieli Anwimu, który pełni obecnie w spółce funkcję zastępcy dyrektora, objął nowe obligacje za 5,6 mln zł. Z kolei Witold Butkiewicz, przewodniczący rady nadzorczej, kupił papiery za 2 mln zł. Dodatkowe 0,5 mln zł wyłożyli też Andrzej Kordys i Łukasz Rzepniewski, pełniący kolejno funkcję członka zarządu oraz dyrektora finansowego.

Podczas wartej 65 mln zł emisji Anwim uplasował trzyletni dług oprocentowany na WIBOR 3M plus 4,4 pkt proc., który trafił do 31 inwestorów. Przydział papierów poprzedzony był częściowym odkupem wygasającej w grudniu serii ANW1223.

To kolejny już raz, jak osoby powiązane z Anwimem, z założycielami na czele, wzięły udział emisji obligacji spółki. Przed dwoma laty insiderzy objęli ponad połowę wartej 25 mln zł oferty.

Wygasające w przyszłym miesiącu obligacje ANW1223 kwotowane są przez sprzedającego na 100,1 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Anwim S.A.

 • Listopadowa emisja Anwimu trafiła na Catalyst

  20 grudnia 2023
  Paliwowa spółka wprowadziła do giełdowego obrotu warte 65 mln zł obligacje, których warunki zobowiązują ją do inwestycji w fotowoltaikę oraz projekty z obszaru zrównoważonego rozwoju.
  czytaj więcej
 • Niełatwy kwartał Anwimu

  24 listopada 2023
  Przy rosnących obrotach paliwowa grupa zanotowała gwałtowny spadek rentowności sprzedaży, a do tego musiała się mierzyć z wysokimi stratami na instrumentach pochodnych, kończąc III kwartał na minusie. Także pod względem przepływów operacyjnych, co prowadziło do wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Anwim uplasował obligacje warte 65 mln zł

  17 listopada 2023
  Za trzyletnie papiery spółka zobowiązała się płacić WIBOR 3M plus 4,4 pkt proc. marży, której wysokość podniesiono o 0,4 pkt proc. w stosunku do emisji sprzed dwóch i trzech lat.
  czytaj więcej
 • Anwim odkupił część grudniowych obligacji

  09 listopada 2023
  Paliwowa spółka nabyła w celu umorzenia papiery dłużne ANW1223 o wartości nominalnej 23,62 mln zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst