czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

J.W. Construction wyemituje nowe obligacje

msd | 16 maja 2017
Deweloper chce pozyskać 70 mln zł z emisji trzyletnich niezabezpieczonych papierów dłużnych serii JWC0520.

Spółka nie informuje o wysokości marży. Oferta prowadzona będzie w trybie niepublicznym, co przy jej rozmiarach pozwala sądzić, że skierowana zostanie przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych.

W istocie obligacje serii JWC0520 plasowane będą w ramach programu na 70 mln zł, ale z treści komunikatu wywnioskować można jednak, że spółka zamierza zebrać całą kwotę w jednej emisji.

Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na rozwój działalności spółki, w tym finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakupu gruntów – podano w komunikacie.

Nowe obligacje J.W. Construction trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się obecnie jedna seria papierów dewelopera. Wygasające w grudniu tego roku obligacje, po zeszłorocznej amortyzacji, warte są 72 mln zł. Spółka może przedterminowo wykupić je 9 czerwca.

W ostatniej transakcji z 28 kwietnia obligacje JWC1217 wyceniane były na 100,1 proc. nominału, aktualnie w arkuszu ofert nie ma ani jednego zlecenia sprzedaży.

Więcej wiadomości o J.W. Construction S.A.

 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Wzrost zadłużenia J.W. Construction

  15 marca 2018
  Na koniec grudnia grupa miała 427,4 mln zł zobowiązań odsetkowych, które były najwyższe od blisko dwóch lat. Deweloper bronił się jednak solidnymi zasobami gotówkowymi i symbolicznie wyższymi zyskami.
  czytaj więcej
 • Listopadowa emisja J.W. Construction debiutuje na Catalyst

  12 stycznia 2018
  Deweloper wprowadził do obrotu warte 94 mln zł niezabezpieczone papiery oprocentowane na WIBOR 6M plus 3 pkt proc. marży przy trzyletnim okresie spłaty i okresowej amortyzacji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje