sobota, 17 lutego 2018

Newsroom

J.W. Construction wyemituje nowe obligacje

msd | 16 maja 2017
Deweloper chce pozyskać 70 mln zł z emisji trzyletnich niezabezpieczonych papierów dłużnych serii JWC0520.

Spółka nie informuje o wysokości marży. Oferta prowadzona będzie w trybie niepublicznym, co przy jej rozmiarach pozwala sądzić, że skierowana zostanie przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych.

W istocie obligacje serii JWC0520 plasowane będą w ramach programu na 70 mln zł, ale z treści komunikatu wywnioskować można jednak, że spółka zamierza zebrać całą kwotę w jednej emisji.

Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na rozwój działalności spółki, w tym finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakupu gruntów – podano w komunikacie.

Nowe obligacje J.W. Construction trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się obecnie jedna seria papierów dewelopera. Wygasające w grudniu tego roku obligacje, po zeszłorocznej amortyzacji, warte są 72 mln zł. Spółka może przedterminowo wykupić je 9 czerwca.

W ostatniej transakcji z 28 kwietnia obligacje JWC1217 wyceniane były na 100,1 proc. nominału, aktualnie w arkuszu ofert nie ma ani jednego zlecenia sprzedaży.

Więcej wiadomości o J.W. Construction S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje