sobota, 15 sierpnia 2020

Newsroom

JHM Development naruszył warunki emisji

msd | 30 lipca 2020
Deweloper przypomniał obligatariuszom, że po wycofaniu jego akcji z notowań na GPW mają prawo złożyć żądanie przedterminowego wykupu wartych 4,96 mln zł obligacji JHM0821.

O tym, że wycofanie akcji JHM Development z giełdowego obrotu będzie stanowić przypadek naruszenia warunków emisji obligacji pisaliśmy już wielokrotnie. Teraz poinformowała o tym także spółka, do czego była zobowiązania warunkami emisji. 

Obligatariusze mają 30 dni na zgłoszenie ewentualnych żądań przedterminowego wykupu. Muszą załączyć do niego świadectwo depozytowe lub inny dokument potwierdzający fakt posiadania obligacji. Warunki emisji dają JHM 30 dni na wypłatę pieniędzy od dnia otrzymania żądania.

Niezależnie od ewentualnego postawienia długu w stan wymagalności, w ramach okresowej amortyzacji spółka wykupi 15 sierpnia obligacje JHM0821 za 1,68 mln zł.

Uplasowane w sierpniu 2018 r. papiery serii B warte były początkowo 10,5 mln zł, ale spółka systematycznie dokonuje ich okresowej amortyzacji, której wysokość zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku escrow ze sprzedaży nieruchomości będących zabezpieczeniem długu.

Papierami JHM0821 po raz ostatni handlowano na początku lipca po 99,5 proc. nominału. Aktualnie nie ma dla nich żadnych oferta kupna i sprzedaży.

Miesiąc temu JHM uplasował 3,5-letnie papiery dłużne serii C. Tym razem są to warte 7 mln zł papiery niezabezpieczone, z których wpływy mogą trafić między innymi na spłatę serii B. Docelowo obligacje mają trafić na Catalyst.

Więcej wiadomości o JHM Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje