czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

JHM Development wykupi obligacje przed terminem

msd | 20 czerwca 2023
Na koniec miesiąca deweloper równocześnie dokona okresowej amortyzacji oraz przedterminowego wykupu na własne żądanie obligacji JHM1223 o łącznej wartości 9,05 mln zł.

W przypadającym na 30 czerwca dniu płatności odsetek JHM Development wykupi całość papierów JHM1223. Przy czym, 3,02 mln zł zostanie rozliczone w ramach ustalonej w warunkach emisji okresowej amortyzacji, a pozostałe 6,04 mln zł kapitału podlegać będzie wcześniejszej spłacie na żądanie spółki. I od tej drugiej części zobowiązana będzie ona uiścić 0,25 proc. premii na rzecz obligatariuszy.

Obrót obligacjami JHM1223 został zawieszony przez GPW począwszy od 20 czerwca. Jak się okazuje, o samym przedterminowym wykupie deweloper informował jeszcze 30 maja, czyniąc to jednak wyłącznie na swojej stronie internetowej. 

Między 30 maja a 19 czerwca obligacje JHM1223 wyceniane były na GPW po 100,00-100,45 proc. nominału.

Na Catalyst znajduje się jeszcze jedna seria długu dewelopera, JHM1225 na 50 mln zł. Lecz od debiutu sprzed półtora roku nadal nią nie handlowano.

Więcej wiadomości o JHM Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst