piątek, 09 grudnia 2022

Newsroom

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC zebrała 1,5 mln zł z publicznej emisji obligacji

msd | 04 sierpnia 2021
Łódzki windykator uplasował dwuletnie papiery dłużne, za które zobowiązał się płacić stałe 7 proc. w skali roku przy zabezpieczeniu zastawem na wierzytelnościach.

Wyemitowane przez Kancelarię obligacje ponownie nie trafią do obrotu na Catalyst, ponieważ wartość emisji jest na to zbyt niska.

Warunki uplasowanych papierów serii E dają spółce prawo do przedterminowego wykupu długu po 12 miesiącach od emisji. Obok zastawu na wierzytelnościach, zabezpieczeniem obligacji ma być także oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Jak wcześniej wskazywano, pozyskane środki windykator zamierza przeznaczyć na zasilenie kapitału obrotowego.

Warta 1,5 mln zł oferta Kancelarii trwała ponad sześć tygodni. Emisja miała charakter publiczny, ale bez prospektu, czy memorandum, a także bez konieczności uczestnictwa firmy inwestycyjnej.

Więcej wiadomości o Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje