środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Klon zostanie dokapitalizowany

msd | 14 grudnia 2017
Spółka wyemituje do 2,5 mln nowych akcji po cenie 1,1 zł za sztukę, co pozwoli podnieść jej kapitały o 2,75 mln zł.

Nowe akcje, jak podano, mogą zostać być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wprawdzie nie przesądza to o wpływie gotówki, dojść może także od potrącenia wierzytelności, ale skutek dla spółki będzie porównywalny – wzrost kapitałów własnych i nowa gotówka lub spadek zobowiązań. Każda z tych ewentualności w przypadku Klonu z pewnością się przyda.

Na koniec III kwartału, po okresie słabszych wyników, Klon miał 16,2 mln zł zobowiązań finansowych netto, które stanowiły 5,63x jego 12-miesiecznego zysku EBITDA. Niezmiennie niskie pozostawały wskaźniki płynności szybkiej i gotówkowej (odpowiednio 0,29x i 0,01x), ponieważ większość majątku obrotowego spółki znajdowała się w zapasach, a w jej kasie doliczyć się można było tylko 59 tys. zł. Dla nadania szerszego kontekstu warto jednak zaznaczyć, że dla Klonu – patrząc historycznie – to sytuacja  typowa.

Klon nie informuje o terminie oferty, ani jej docelowych inwestorach. Aktualnie głównym akcjonariuszem spółki pozostaje Mera, także notowana na NewConnect.

Dwa tygodnie temu Klon informował o przedterminowym wykupie wartych 2,5 mln zł obligacji serii I, które pierwotnie wygasać miały w lutym 2019 r. Wcześniej, bo w listopadzie 2018 r., zapada notowana na Catalyst emisja o wartości 2 mln zł. Innymi słowy, spółka zamieniła kolejność spłaty obligacyjnych zobowiązań, co na ogół w oczach inwestorów nie jest mile widzianą praktyką.

Obligacje KLN1118 w ostatniej transakcji sprzed trzech dni wyceniano na 100,2 proc., co oznaczało wówczas 7,25 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Klon S.A.

 • Klon obniżył zadłużenie, ale nie poprawił płynności

  21 sierpnia 2018
  Na niecałe 4,5 miesiąca przed wykupem wartych 2 mln zł obligacji spółka zajmująca się przerobem drewna posiadała tylko kilkanaście tysięcy gotówki i niezmiennie wykazywała krytycznie niskie wskaźniki płynności szybkiej i natychmiastowej.
  czytaj więcej
 • Bez zmian we wskaźnikach płynności Klonu

  13 czerwca 2018
  Na koniec I kwartału krótkoterminowe zobowiązania spółki równe były jej aktywom obrotowym, ale te w większości składały się z zapasów. Płynność szybka pozostawała więc bardzo niska, a przy 17 tys. zł gotówki wskaźnik płynności natychmiastowej pozostawał zerowy.
  czytaj więcej
 • Klon mniej zadłużony, ale z bardzo niską płynnością

  16 lutego 2018
  Dokapitalizowanie i spłata obligacji pozwoliły działającej w branży drzewnej spółce obniżyć wskaźniki zadłużenia, choć zobowiązania odsetkowe wciąż pozostają wysokie względem osiąganych wyników. Najsłabiej, jak zwykle, wypada natomiast płynność.
  czytaj więcej
 • Klon wykupi obligacje przed terminem

  28 listopada 2017
  Chodzi o wyemitowane przed rokiem papiery dłużne serii I o wartości 2,5 mln zł, które nie są notowane na Catalyst.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje