środa, 25 kwietnia 2018

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Kruka

msd | 16 kwietnia 2018
Zatwierdzony dokument daje spółce prawo do prowadzenia przez 12 kolejnych miesięcy publicznych emisji obligacji w ramach programu wartego 500 mln zł.

Oferującymi obligacje Kruka będą DM BDM, DM mBanku oraz PKO BP, wynika z komunikatu KNF.

W ramach wartego 500 mln zł programu Kruk będzie mógł emitować obligacje w złotych lub euro. Na razie jednak trudno określić na ile spółka zamierza z tej możliwości korzystać.

Poprzedni prospekt, który także przewidywał możliwość przeprowadzania publicznych emisji wartych 0,5 mld zł wygasł pod koniec listopada. Kruk skorzystał z niego tylko raz, gdy przed rokiem przeprowadził emisję wartą 40 mln zł. Wrocławska spółka oferowała wówczas pięcioletnie obligacje oprocentowane na 3,15 pkt proc. ponad WIBOR. W całym 2017 r. Kruk nie przeprowadzał emisji w złotych – ani publicznych, ani prywatnych – uplasował tylko dwie emisje prywatne w euro (na łącznie 40 mln EUR) i pozyskał finansowanie bankowe.

Kruk od niedawna podkreśla apetyt na większe zakupy wierzytelności w Polsce, także na rynku wtórnym. Bynajmniej nie przesądza to jeszcze o emisjach obligacji. Windykator ma dostęp do dużego finansowania bankowego i wciąż może liczyć na wyższe wpływy od dłużników niż sam inwestuje. Zresztą o ile problemy GetBacku, który do niedawna kupował w Polsce najwięcej wierzytelności, mogą być dla Kruka rynkową okazją, to już niekoniecznie muszą przekładać się na zainteresowanie detalicznych inwestorów obligacjami spółek windykacyjnych.

W poniedziałek po południu Kruk poinformował też o sfinalizowaniu przejęcia 51 proc. udziałów we włoskiej spółce Agrcredit, która specjalizuje się w inkaso. 

W obrocie na Catalyst znajdują się 22 serie obligacji Kruka, w tym trzy emisje w euro. Złotowe papiery o najdłuższych terminach spłaty, sięgających 2021 i 2022 r., wyceniane są w większości z 4,3-4,9 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

 • Analiza grupy Kruk

  16 kwietnia 2018
  Rok 2017 nie okazał się dla spółki aż tak dobry, jak można by tego oczekiwać. Wpłynęła na to konkurencja cenowa w zakresie zakupu nowych pakietów wierzytelności na rynku polskim, a także gorsza od zakładanej efektywność odzysków na rynku włoskim.
  czytaj więcej
 • Kruk otrzymał 362 mln zł spłat w I kwartale

  10 kwietnia 2018
  Spłaty z portfeli własnych wzrosły o 17 proc. r/r, ale były jednocześnie o 3 proc. niższe niż w IV kwartale 2017 r. Na razie nakłady inwestycyjne pozostają niższe, ale windykator – ponownie – podkreśla, że apetyt na zakupy ma wysoki.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: KNF zaciąga hamulec

  06 kwietnia 2018
  Nie licząc prospektu Getin Noble Banku w tym roku Komisja nie zatwierdziła żadnego prospektu emisyjnego dotyczącego publicznych emisji obligacji. Wniosków bynajmniej nie brakuje.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (30.03)

  03 kwietnia 2018
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 30 marca 2018 roku wyniosła 3,33 pkt proc., czyli o 0,01 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie temu.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje