środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Kruka

msd | 24 sierpnia 2022
W ramach dziewiątego programu emisji windykacyjna spółka będzie miało prawo prowadzić publiczne oferty papierów dłużnych o łącznej wartości do 700 mln zł.

Rolę oferującego obligacje Kruka ponownie pełnić będzie DM BDM, z którym spółka współpracowała także przy ośmiu poprzednich programach publicznych ofert długu.

Windykator będzie miał 12 miesięcy, by na podstawie nowego prospektu emitować kolejne serie obligacji o łącznej wartości nieprzekraczającej 700 mln zł.

Tymczasem lada dzień Krukowi wygaśnie poprzedni prospekt, na podstawie którego w czterech emisjach spółka zebrała łącznie 210 mln zł. Każdorazowo był to pięcioletni niezabezpieczony dług oprocentowany na WIBOR 3M plus 3,4 lub 3,3 pkt proc. marży.

Na Catalyst znajduje się 16 serii obligacji Kruka o łącznej wartości 1,37 mld zł, z czego w tym i kolejnym roku wygasa kolejno 75 mln zł oraz 65 mln zł. Pochodzące z przedostatniej oferty publicznej papiery KR10627 wyceniane są na 99,9 proc. wartości nominalnej (ostatnia emisja jeszcze nie jest przedmiotem obrotu).

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje