niedziela, 26 września 2021

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt Kruka

ems | 06 września 2021
Na podstawie dokumentu lider rynku wierzytelności w Polsce może oferować publiczne emisje obligacji o wartości do 700 mln zł.

W komunikacie prasowym Kruk nie podał wskazówek dotyczących planowanej daty pierwszej emisji. Wszystko będzie zależało od możliwości inwestycji w nowe pakiety wierzytelności. Być może data pierwszej emisji związana będzie z publikacją raportu półrocznego.

 - (…) W 1 półroczu 2021 zainwestowaliśmy już 644 mln zł i wiemy, że będziemy inwestować więcej – powiedział Piotr Krupa, prezes i założyciel Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Na Catalyst notowanych jest 21 serii obligacji Kruka, w tym dwie w EUR i cztery kolejne o stałym oprocentowaniu. Nie jest jasne, czy po sukcesie emisji z I półrocza obligacji o stałym kuponie Kruk pozostanie przy stałym oprocentowaniu oferowanym inwestorom indywidualnym. Lipcowa emisja oprocentowana na 4 proc. wyceniana jest w pobliżu nominału, podobnie jak emisja czerwcowa, której jednak zdarzyło się już zejść z notowaniami w pobliże 99 proc. Z jednej strony apetyt na dług Kruka może się utrzymywać ze względu na skromne możliwości lokowania nadwyżek finansowych, z drugiej jednak wysoka inflacja (5,4 proc.) i ryzyko wzrostu stóp działają na niekorzyść obligacji o stałym kuponie.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje