czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Kolejne obligacje i2 Development na Catalyst

msd | 11 kwietnia 2018
Deweloper wprowadził do obrotu wyemitowane w lutym dwuletnie papiery dłużne o wartości 15 mln zł, za które płaci WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. marży.

Debiutujące obligacje serii E nie zostały zabezpieczone. Spółka zapisała natomiast w warunkach emisji szereg kowenantów, wśród których znalazło się między innymi ograniczenie skonsolidowanego wskaźnika dług netto/kapitały własne do 0,7x oraz wypłaty dywidendy do 50 proc. zysku netto (w 2018 r. jednostkowego, później zaś skonsolidowanego).

Papiery mają relatywnie krótki, bo dwuletni okres spłaty, ponadto mogą zostać także przedterminowo wykupione na wniosek emitenta. Realizacja opcji call przez i2 Development możliwa jest w dniach płatności odsetek, najwcześniej jednak po roku od emisji. W przypadku wcześniejszej spłaty spółka będzie zobowiązana do wypłaty obligatariuszom – zależnie od terminu – 0,5 lub 0,25 proc. premii, liczonej od nominału spłacanego zadłużenia.

Na rynku pierwotnym warte 15 mln zł obligacje trafiły do 49 inwestorów. W środę do godz. 15.45 nie zawarto nimi żadnej transakcji, a także nie wystawiono ofert kupna/sprzedaży.

Oferta miała charakter prywatny, ale spółka przymierza się też do emisji publicznych. Na początku marca złożyła w KNF prospekt dla programu publicznych emisji obligacji o wartości 100 mln zł. Kilka dni później deweloper poinformował o przeglądzie opcji strategicznych, który objąć może między innymi poszukanie inwestora strategicznego.

Oprócz debiutujących w środę papierów I2D0220 w giełdowym obrocie znajdują się także dwie starsze emisje dewelopera, wygasające w lipcu i październiku 2019 r. W ostatnich transakcjach wyceniano je odpowiednio z 8,5 oraz 5,95 proc. rentowności brutto. Aktualnie natomiast zakup od ręki byłby możliwy przy 5,51 i 5,71 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst