niedziela, 29 marca 2020

Newsroom

Kolejne obligacje i2 Development na Catalyst

msd | 11 kwietnia 2018
Deweloper wprowadził do obrotu wyemitowane w lutym dwuletnie papiery dłużne o wartości 15 mln zł, za które płaci WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. marży.

Debiutujące obligacje serii E nie zostały zabezpieczone. Spółka zapisała natomiast w warunkach emisji szereg kowenantów, wśród których znalazło się między innymi ograniczenie skonsolidowanego wskaźnika dług netto/kapitały własne do 0,7x oraz wypłaty dywidendy do 50 proc. zysku netto (w 2018 r. jednostkowego, później zaś skonsolidowanego).

Papiery mają relatywnie krótki, bo dwuletni okres spłaty, ponadto mogą zostać także przedterminowo wykupione na wniosek emitenta. Realizacja opcji call przez i2 Development możliwa jest w dniach płatności odsetek, najwcześniej jednak po roku od emisji. W przypadku wcześniejszej spłaty spółka będzie zobowiązana do wypłaty obligatariuszom – zależnie od terminu – 0,5 lub 0,25 proc. premii, liczonej od nominału spłacanego zadłużenia.

Na rynku pierwotnym warte 15 mln zł obligacje trafiły do 49 inwestorów. W środę do godz. 15.45 nie zawarto nimi żadnej transakcji, a także nie wystawiono ofert kupna/sprzedaży.

Oferta miała charakter prywatny, ale spółka przymierza się też do emisji publicznych. Na początku marca złożyła w KNF prospekt dla programu publicznych emisji obligacji o wartości 100 mln zł. Kilka dni później deweloper poinformował o przeglądzie opcji strategicznych, który objąć może między innymi poszukanie inwestora strategicznego.

Oprócz debiutujących w środę papierów I2D0220 w giełdowym obrocie znajdują się także dwie starsze emisje dewelopera, wygasające w lipcu i październiku 2019 r. W ostatnich transakcjach wyceniano je odpowiednio z 8,5 oraz 5,95 proc. rentowności brutto. Aktualnie natomiast zakup od ręki byłby możliwy przy 5,51 i 5,71 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Spadek wskaźników płynności Marvipolu

  27 marca 2020
  Z powodu wzrostu krótkoterminowych zobowiązań, szczególnie wynikających z obligacji, deweloperska grupa zakończyła 2019 r. z najniższymi wskaźnikami płynności od czasu podziału. Poprawę przynieść mógł dopiero początek 2020 r.
  czytaj więcej
 • Arctic Paper znów musiało negocjować kowenanty z bankami

  27 marca 2020
  Jak wynika ze sprawozdania finansowego producenta papieru, na koniec 2019 r. ponownie naruszył on bankowe kowenanty, tym razem między innymi z powodu nadmiernych nakładów inwestycyjnych. Niedawno ustalono jednak, że banki nie skorzystają ze swoich uprawnień.
  czytaj więcej
 • PCC Exol poprawił zdolność do obsługi zadłużenia

  27 marca 2020
  Spadek długu netto przy poprawie wyników pozwolił chemicznej grupie na obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA do najniższego poziomu od czasu debiutu na GPW. Płynności pomogło lutowe refinansowanie obligacji, przeprowadzone tuż przed wybuchem epidemii, która zastała grupę w szczególnie niekomfortowym momencie – sezonowo ujemnego cash flow operacyjnego.
  czytaj więcej
 • Obniżka stóp może kosztować Aliora do 140 mln zł rocznie

  27 marca 2020
  Informując o negatywnym wpływie wpływie decyzji RPP na wyniki bank zapewnił jednocześnie o „bezpiecznych poziomach” wskaźników płynności i zwiększeniu bufora kapitałowego.
  czytaj więcej

Emisje