piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Konrad Kąkolewski kandydatem do rady wierzycieli GetBacku

msd | 18 maja 2018
Część obligatariuszy spółki chce aby były prezes windykacyjnej spółki był ich przedstawicielem w pięcioosobowej radzie wierzycieli, która zostanie powołana w ramach rozpoczętego niedawno przyspieszonego postępowania układowego.

Ustanowienia rady wierzycieli chce Kamil Hajduk, kurator obligatariuszy w postępowaniu restrukturyzacyjnym GetBacku. Wnioskuje on aby z uwagi na znaczną liczbę obligatariuszy i wysoką kwotę posiadanych przez nich wierzytelności w pięcioosobowej radzie wierzycieli cztery miejsca przypadły reprezentantom właścicieli papierów dłużnych. Zadaniem rady miałoby być między innymi opiniowanie propozycji dłużnika.

Tymczasem, jak ustaliliśmy, jednym z kandydatów do rady wierzycieli został Konrad Kąkolewski, były prezes GetBacku. 

- Wiem, że część wierzycieli wysunęła kandydaturę Konrada Kąkolewskiego do rady wierzycieli. Nie jest to jego inicjatywa, ale myślę, że był o to pytany i zadeklarował chęć pomocy– powiedział w rozmowie z Obligacje.pl Sebastian Frejowski, radca prawny reprezentujący Konrada Kąkolewskiego.

Propozycję kandydatury byłego prezesa spółki do rady wierzycieli potwierdziliśmy także u kuratora obligatariuszy. 

Osobną kwestią pozostaje to jak dużą grupę wierzycieli Konrad Kąkolewski miałby reprezentować. Zdaniem kuratora „niewielką”, z kolei reprezentant samego zainteresowano wskazuje, że może chodzi o kwotę stanowiącą wysokie kilkanaście procent sumy wierzytelności zgłoszonych we wniosku restrukturyzacyjnym.

 - Nie posiadam oficjalnych informacji o wartości wierzytelności obligatariuszy, którzy popierają kandydaturę Konrada Kąkolewskiego. Przypuszczalnie to mogłaby być kwota powyżej 500 mln zł. Ale to się może w każdej chwili zmieniać, w obie strony – powiedział Sebastian Frejowski.

Reprezentant byłego prezesa GetBacku pytany o to czy jego klient jest wierzycielem spółki powiedział: „Nie wiem czy Konrad Kąkolewski jest obecnie wierzycielem spółki, jest to wysoce prawdopodobne.”

Zgłaszanie kandydatur do rady wierzycieli i głosowanie przewidziano do 30 maja. Najpóźniej do 5 czerwca znane będą jego wyniki. Kurator wybierze cztery osoby „kierując się jedynie kryterium wartości głosów oddanych za daną osobą”

We wstępnych propozycjach układowych GetBack proponuje właścicielom niezabezpieczonych obligacji spłatę 65,36 proc. należności głównej w latach 2018-2025 przy jednoczesnym umorzeniu wszelkich odsetek. Pozostała część należności (34,64 proc.) miałaby podlegać konwersji na akcje przy cenie 8,36 zł. Propozycje te, jak zapowiadali niedawno przedstawiciele spółki, będą jeszcze dyskutowane z wierzycielami. W każdym razie przy ujemnym kapitale własnym, jaki wykaże spółka, uniknięcie przez obligatariuszy jakiegokolwiek strzyżenia będzie prawdopodobnie niemożliwe.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje