niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Kredyt Inkaso może zwiększyć zadłużenie o co najmniej 50 mln zł

ems | 05 lipca 2021
Obligatariusze serii F1 zgodzili się na podniesienie limitów zadłużenia Kredyt Inkaso o 0,25 pkt proc. w relacji do EBITDA. W zamian uzyskali oni podwyższenie oprocentowania, także o 0,25 pkt proc.

Limit został podniesiony z 3,5x do 3,75x licząc do 26 kwietnia przyszłego roku i z 3,25x do 3,5x od 26 kwietnia przyszłego roku do dnia wykupu obligacji.

Jednocześnie spółka zobowiązała się, że limit kosztów długu nie przekroczy 8 proc. rocznie (plus stopa IRS dla terminu spłaty zadłużenia).

KI zawarł też dwustronne umowy ze wszystkimi obligatariuszami serii B1 i G1, natomiast nie informowano o zawarciu takiego porozumienia z posiadaczami publicznych emisji KI. W ich przypadku limit zadłużenia dotyczy tylko kapitału własnego (2,5x) i jak należy domniemywać, wskaźnik ten nie zostanie przekroczony. Publiczne emisje zapadają w grudniu i marcu tego roku.

W praktyce podniesienie limitu oznacza, że zadłużenie netto KI nie wzrośnie istotnie, ale grupa będzie miała możliwość jednoczesnej spłaty starszych serii i zaciągania nowego zadłużenia. Czyli zaprzestanie delewarowania, generowane środki z posiadanych portfeli przeznaczy na spłatę istniejącego zadłużenia, a nowy dług przeznaczy na inwestycje. 

Branża zarządzania wierzytelnościami przygotowuje się obecnie do rosnącej podaży portfeli wierzytelności i większej aktywności wierzycieli pierwotnych w tym zakresie. (…) Decyzje podjęte przez ostatnie zgromadzenie obligatariuszy pomoże w realizacji naszych planów na najbliższy rok. Chcemy być aktywnym graczem na rynku i jeszcze szybciej rozwijać spółkę.  Obligatariusze otrzymali dobrą propozycję z naszej strony i spotkała się ona zrozumieniem i akceptacją wszystkich profesjonalnych uczestników rynku – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Kredyt Inkaso ubiega się o zatwierdzenie prospektu emisyjnego prze Komisję Nadzoru Finansowego, ale jako źródło nowego zadłużenia w uchwałach wskazano także kredyty bankowe w ING.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji KI. Najbliższa wykupu seria KRI1221 wyceniana jest na 5,6 proc. brutto, kolejna KRI0322 na 8 proc., a najdłuższa KRI0423 na 10,3 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje