czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

Kredyt Inkaso skupiło własne obligacje za 1,1 mln zł

msd | 02 listopada 2021
Windykacyjna spółka nabyła i umorzyła 1,3 tys. papierów dłużnych KRI0423, każdy o wartości nominalnej 850 zł.

Umorzone obligacje spółka nabyła w ubiegłym tygodniu podczas transakcji pakietowej, zawartej poza zwykłym obrotem sesyjnym. Zrealizowano ją przy cenie równej około 99 proc. nominału. 

Nabycie przez windykatora własnych obligacji KRI0423 nastąpiło w ramach skupu ogłoszonego w październiku. Budżet programu prowadzonego do końca grudnia spółka ustaliła na 5 mln zł. Jest to już trzeci skup własnych obligacji przez Kredyt Inkaso realizowany w ostatnich tygodniach.

W poniedziałek rano papiery KRI0423 wyceniane są na 99,48 proc. nominału, co oznacza 6,1 proc. rentowności brutto (więcej, jeśli uwzględnić też okresową amortyzację papierów oraz oczekiwany dalszy wzrost stóp proc.).

Przed dwoma tygodniami Kredyt Inkaso zamknęło publiczną emisję czteroletnich niezabezpieczonych stałokuponowych obligacji oprocentowanych na 6 proc. w skali roku. Z obliczonej na 20 mln zł oferty spółka zebrała 4,97 mln zł. Jej koszty podsumowała zaś na 327 tys. zł, tj. 6,58 proc. wpływów brutto. 

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst