sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Kredyt Inkaso uplasowało obligacje warte 15 mln zł

msd | 22 listopada 2023
Windykacyjna spółka warunkowo przydzieliła czteroletnie niezabezpieczone papiery, za które płacić będzie WIBOR 3M plus 5,5 pkt proc. marży.

Kredyt Inkaso warunkowo przydzieliło wszystkie obligacje oferowane w wartej do 15 mln zł emisji publicznej na podstawie prospektu, której adresatami byli inwestorzy indywidualni. O wysokości zgłoszonego popytu spółka poinformuje dopiero za kilka dni. A na razie przekazała, że „złożone zapisy przewyższyły istotnie wielkość oferty”.

Dla Kredyt Inkaso była to trzecia w tym roku publiczna oferta podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu. Łącznie spółka zebrała z nich 48 mln zł, każdorazowo oferując czteroletni dług z 5,5 pkt proc. marży i notując nadsubskrypcje. W międzyczasie na analogicznych warunkach przeprowadziła też jedną emisję bezprospektową, która przyniosła jej 37,7 mln zł wobec oczekiwanych 50 mln zł.

Aktualny prospekt pozwala windykatorowi prowadzić publiczne oferty do połowy lutego przyszłego roku.

Na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji Kredyt Inkaso. Pochodzące z dwóch wcześniejszych tegorocznych ofert publicznych papiery KRI0427 oraz KRI0727 wyceniane są kolejno na 100,19 oraz 99,8 proc. wartości nominalnej. 

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

 • Kredyt Inkaso chce emitować w euro

  29 lutego 2024
  W ślad za mocno zwiększonymi inwestycjami wskaźniki zadłużenia windykatora znalazły się najwyżej od dwóch lat, co przekłada się także na rosnące koszty odsetkowe. Kredyt Inkaso myśl jednak nie tylko o cięciu obligacyjnych marż, ale także o osiągnięciu naturalnego zabezpieczenia walutowego poprzez emisję długu w euro.
  czytaj więcej
 • Styczniowa emisja Kredyt Inkaso drożeje na debiucie

  13 lutego 2024
  W pierwszych godzinach giełdowego handlu uplasowane wśród inwestorów indywidualnych obligacje KRI0228 wyceniane są pomiędzy 100,5 a 100,9 proc. nominału.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Emisja goni emisję

  09 lutego 2024
  Dziesięć publicznych ofert obligacji przedsiębiorstw w zaledwie sześć tygodni, kilkudziesięcioprocentowe redukcje na porządku dziennym i zapowiedź utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Sytuacja na rynku detalicznych korporatów wygląda nad wyraz sprzyjająco.
  czytaj więcej
 • Zapisy na obligacje Kredyt Inkaso zredukowane o 72 proc.

  07 lutego 2024
  W obliczonej do 20 mln zł ofercie inwestorzy złożyli zapisy na obligacje o łącznej wartości nominalnej 71,05 mln zł, co dla windykacyjnej spółki jest sytuacją wcześniej niespotykaną.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje