sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Kredyt Inkaso uplasowało obligacje warte 37,7 mln zł

msd | 29 września 2023
W ramach bezprospektowej oferty czteroletnich papierów dłużnych windykacyjna spółka ubiegała się o 50 mln zł.

Oprocentowanie nowych obligacji ustalono na WIBOR 6M plus 5,5 pkt proc. marży przy braku zabezpieczenia. Są to więc z grubsza te same warunki, jakie Kredyt Inkaso proponowało w dwóch poprzednich emisjach publicznych, ale prowadzonych na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu. Przy czym, tym razem dyskonto wzrosło do 2 proc., a stopa bazowa ma nie trzy-, a sześciomiesięczny tenor.

W przeciwieństwie jednak do dwóch poprzednich szeroko dystrybuowanych mniejszych ofert, tym razem windykator nie mógł liczyć na nadsubskrypcję. Uplasował bowiem papiery o wartości nominalnej 37,74 mln zł wobec oczekiwanych 50 mln zł. Na obligacje zapisało się natomiast 75 inwestorów.

Sama emisja przeprowadzona została w ramach przyjętego pod koniec sierpnia bezprospektowego programu o wartości do 150 mln zł, w ramach którego – wg zapowiedzi – spółka będzie też chciała proponować dług inwestorom instytucjonalnym. Do połowy lutego windykator ma też możliwość równoległego prowadzenia ofert publicznych na podstawie prospektu (z programu do 100 mln zł spółka pozyskała na razie 33 mln zł). Jak wynika z niedawnych deklaracji przedstawicieli Kredyt Inkaso, spółka mogłaby wyjść na rynek z kolejną tego typu emisją już jesienią.

Aktualnie na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Kredyt Inkaso. Pochodzące z dwóch ostatnich ofert prospektowych papiery KRI0427 oraz KRI0727 wyceniano w ostatnich transakcjach kolejno na 99,7 oraz 99,9 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje