piątek, 26 kwietnia 2019

Newsroom

Kredyt Inkaso zwiększyło spłaty o 29 proc. r/r

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 29 stycznia 2019
W zakończonym 31 grudnia III kwartale roku obrotowego 2018/2019 windykator otrzymał 61 mln zł wpłat od dłużników wobec 47,3 mln zł przed rokiem. Obligacje spółki wciąż jednak znajdują się w niełasce, głównie wśród inwestorów indywidualnych.

Narastająco po trzech kwartałach roku obrotowego 2018/2019 otrzymane przez Kredyt Inkaso spłaty także rosły o 29 proc. r/r do 172 mln zł. W przeciwieństwie do Kruka czy Bestu, spółka nie informuje natomiast o wysokości poniesionych nakładów na nowe wierzytelności. Niemniej Kredyt Inkaso nie kryje się z tym, że inwestycje zeszły chwilowo na dalszy plan.

- Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, której fundamentem jest wzrost wydajności nabywanych portfeli wierzytelności, dzięki usprawnieniu operacyjnych procesów windykacyjnych, obszaru zaawansowanej analizy danych oraz IT. Chwilowo ograniczyliśmy inwestycje w związku ze zbliżającymi się spłatami obligacji serii Y, A1, A2, ale docelowo planujemy kontynuować dotychczasową, konserwatywną politykę prowadzenia biznesu, podchodząc do inwestycji selektywnie, przy zachowaniu pożądanej stopy zwrotu – komentuje Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Wygasające w czerwcu papiery serii Y (KRI0619) warte są 40 mln zł, zaś łączna wartość zapadających w październiku serii A1 i A2 (zasymilowane pod nazwą KRI1019) to 120 mln zł. Obawy o tegoroczne wykupy obligacji Kredyt Inkaso wyrażał przed kilkoma dniami Best, który jest mniejszościowym akcjonariuszem spółki.

To właśnie trwający od dawna konflikt z Bestem, ale ostatnio ponownie podgrzany za sprawą drugiej ze spółek, negatywnie wpływa na giełdowe notowania długu Kredyt Inkaso. Nieprzypadkowo zresztą KI we wtorkowym komunikacie musi przypominać, że jest „solidnym i stabilnym partnerem dla inwestorów inwestujących w obligacje spółki”.

Kredyt Inkaso zamierza kontynuować politykę dywersyfikacji finansowania, koncentrując się w najbliższym czasie na prywatnych emisjach obligacji oraz finansowaniu bankowym – poinformowała spółka.

Tymczasem to nie emisje dla inwestorów instytucjonalnych tanieją ostatnimi czasy najmocniej, a dwie serie długu uplasowanego w publicznych ofertach kierowanych do inwestorów detalicznych. Wyemitowane niecały rok temu papiery KRI0322 osiągnęły we wtorek przed południem historyczne minimum na poziomie 70 proc. nominału, co oznacza blisko 18,4 proc. rentowności brutto.

Wcześniejsza emisja publiczna KRI1221 kwotowana jest obecnie na 78/80 proc. nominału (bid/ask), co umożliwia sięgnięcie od ręki po 13,9 proc. rentowności brutto.

Natomiast najbliższa wykupu seria KRI0619, która znajduje się głównie w portfelach instytucji, wyceniana jest na 97 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A., Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje