poniedziałek, 06 grudnia 2021

Newsroom

Kruk skupi w listopadzie własne akcje za 95 mln zł

msd | 14 października 2020
Zamiast tradycyjnej wypłaty dywidendy, 18 listopada windykator nabędzie do 271 tys. własnych akcji po cenie 350 zł za sztukę.

Wart do 94,85 mln zł skup obejmie akcje stanowiące 1,43 proc. udziału w kapitale Kruka oraz głosach na WZ.

Pomimo trudnego otoczenia nasza sytuacja płynnościowa dała nam możliwość podzielenia się częścią zysku za 2019. Już po raz szósty z rzędu będziemy wypłacać dochód dla naszych akcjonariuszy, a jednocześnie zachowujemy finansową i operacyjną gotowość do aktywnego uczestniczenia na rynku nabywania wierzytelności – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Cena skupu akcji windykatora wyniesie 350 zł za sztukę, podczas gdy ich rynkowa wycena na zamknięciu wtorkowej sesji wynosiła 130,5 zł.

- Liczymy, że frekwencja będzie bardzo wysoka i w związku z tym spodziewamy się dużej redukcji zapisów – powiedział także szef Kruka.

Zapisy na sprzedaż akcji Kruka prowadzone będą między 19 października a 13 listopada. Termin przyjęcia ofert przewidziano na 16 listopada, zaś dwa dni później Kruk zamierza nabyć akcje.

Decyzję o tym, aby Kruk przeprowadził skup akcji, zamiast wypłaty dywidendy, podjęto – za rekomendacją zarządu – podczas sierpniowego walnego zgromadzenia.

Na koniec września, po 452 mln zł spłat w III kwartale i wciąż niewielkich inwestycjach, grupa Kruk miała 264 mln zł gotówki. Dodatkowo, windykator miał też ponad 1,18 mld zł niewykorzystanych linii kredytowych.

Na Catalyst znajduje się 20 serii obligacji Kruka, w tym dwie w euro. Pochodzące z niedawnej oferty publicznej stałokuponowe papiery KRU0925 (4,8 proc.) wyceniane są na 100,94 proc. nominału, co daje 4,54 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst