niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Kruk uplasował obligacje warte 330 mln zł

ems | 28 czerwca 2021
Tak jak przewidywaliśmy, emisja dla inwestorów instytucjonalnych objęła papiery sześcioletnie o zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR.

Marżę ustalono na 3,7 pkt proc. ponad WIBOR 3M (0,21 proc.), zatem w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wyniesie 3,91 pkt proc. Do 7 lipca Kruk prowadzi też emisję publiczną, w której inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na pięcioletnie papiery oprocentowane na sztywne 4 proc. Wartość emisji to 65 mln zł.

Choć oprocentowanie stałe jest wyższe w pierwszym okresie odsetkowym i być może pozostanie takie w kolejnych okresach, to zarazem papiery te nie oferują ochrony przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych, do którego realizacji może dojść, jeśli zjawiska inflacyjne utrwalą się na obecnym lub wyższym poziomie. Porównując warunki obydwu emisji można dojść do przekonania, że oferowane 4 proc. nie zawiera żadnej premii względem kuponu zmiennego, a przyniosą one ekstra zysk w porównaniu do papierów zmiennokuponowych pod warunkiem osłabienia oczekiwań inflacyjnych i ewentualnego obniżenia stóp procentowych poniżej zera.

Wpływy z największej przeprowadzonej przez Kruka emisji, jak i kolejnych, zostaną wykorzystane na inwestycje.

Rynek sprzedaży portfeli wierzytelności, szczególnie w Polsce, powrócił do aktywności sprzed pandemii. Widzimy wiele projektów inwestycyjnych zarówno na rodzimym jak i na zagranicznych rynkach (…). Obecnie nasz apetyt inwestycyjny jest duży (…) – powiedział Piotr Krupa, prezes i współzałożyciel Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Komunikat prasowy i bieżący nie mówią o skali ewentualnej nadsubskrypcji.

Na Catalyst notowanych jest 16 serii obligacji windykatora o łącznej wartości ok. 964 mln zł. Poza już wycofanymi z obrotu papierami KR10621, które wygasają lada dzień, Krukowi pozostają do spłaty w tym roku jeszcze trzy serie o łącznej wartości 175 mln zł (siedem serii na 564 mln zł w perspektywie kolejnych 12 mies.).

Uplasowane w czerwcowej ofercie papiery Kruka jeszcze nie trafiły do giełdowego obrotu. Natomiast dług z dwóch wcześniejszych emisji publicznych – KRU0925 i KRU0226 – wyceniany jest w środę przy 3,85 proc. oraz 3,68 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje