czwartek, 02 lipca 2020

Newsroom

Kruk ustanowił kolejny program emisji obligacji

msd | 21 kwietnia 2020
Windykacyjna spółka przyjęła program publicznych emisji papierów dłużnych o łącznej wartości do 700 mln zł.

Kruk przygotował prospekt emisyjny, który trafi do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka będzie mieć 12 miesięcy na prowadzenie publicznych ofert od momentu zatwierdzenie dokumentu przez nadzorcę. 

- Program będzie przede wszystkim ponownie skierowany do inwestorów  indywidualnych, ale tak jak i poprzednio, nie wyklucza on transz dla inwestorów instytucjonalnych. Z tego powodu łączna wartość programu jest taka sama jak w przypadku obecnego VI programu i wynosi do 700 mln zł – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

- Co prawda obecnie, w związku z pandemią koronawirusa, ograniczyliśmy  zakupy nowych portfeli wierzytelności, jednak naszym celem jest przygotowanie grupy na powrót do aktywności inwestycyjnej w kolejnych miesiącach. (…) Z uwagi na obecne utrudnienia, m.in. konieczność pracy zdalnej, z wyprzedzeniem rozpoczynamy prace nad procedowaniem prospektu – powiedział także prezes Kruka.

Od 2013 r. Kruk regularnie prowadzi publiczne oferty obligacji na podstawie prospektu.

W ramach obecnego programu, który traci ważność na początku lipca, Kruk wyemitował tylko jedną serię obligacji o wartości 25 mln zł. Od przeprowadzenia drugiej oferty, która była planowana na marzec tego roku, spółka odstąpiła ze względu na warunki rynkowe.

Na Catalyst znajduje się 21 serii obligacji Kruka, w tym dwie w euro. Na fali marcowej wyprzedaży rentowności niektórych złotowych papierów windykatora sięgały blisko 20 proc., co skłoniło spółkę do ogłoszenia skupu własnego długu za kwotę do 25 mln zł. Spółka nie informowała dotychczas o żadnych transakcjach, ale ogłoszenie skupu i ogólna poprawa sentymentu na rynku korporacyjnego długu wystarczyły, aby rentowności papierów Kruka cofnęły się do poziomów jednocyfrowych (7-7,5 proc. dla wybranych serii).

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje