niedziela, 07 marca 2021

Newsroom

Kruk wygrał przetarg na ponad 0,8 mld zł wierzytelności

msd | 17 grudnia 2020
Należący do windykacyjnej grupy funduszu Prokura NSFIZ kupi portfel detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności bankowych o wartości nominalnej 839 mln zł.

Jeśli zakup zostanie sfinalizowany w kolejnych dniach, dla Kruka byłaby to prawdopodobnie największa transakcja w tym roku. 

Spółka nie ujawnia wartości transakcji. W długim terminie średnia cena nabywanych przez Kruka portfeli oscyluje jednak w okolicach kilkunastu procent nominału (wyjątkiem był III kw., gdy poniesione nakłady pokrywały 25 proc. nominału). 

Po trzech kwartałach tego roku łączne nakłady Kruka na nowe wierzytelności wynosiły 113 mln zł i były o 71 proc. niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na koniec III kwartału grupa Kruk miała 266 mln zł gotówki i ponad 1,18 mld zł niewykorzystanych linii kredytowych. Dług netto windykatora wart był niecałe 2,15 mld zł, co stanowiło 0,9x kapitałów własnych i 1,6x 12-miesięcznej EBITDA gotówkowej.

Obok dostępnych kredytów Kruk ma też otwarte dwa programy emisji obligacji, każdy po 700 mln zł, w tym jeden objęty prospektem, na podstawie którego spółka może plasować oferty publiczne do sierpnia przyszłego roku.

Na Catalyst notowanych jest 19 serii obligacji Kruka, w tym dwie euro. Łączna wartość papierów windykatora to 1,305 mld zł, w tym 540 mln zł do wykupu w 2021 r. oraz 461 mln zł do spłaty w 2022 r.

Najdłuższy dług Kruka z terminami wykupu w latach 2024-2025 notowany jest przy 3,5-4 proc. rentowności, za wyjątkiem pochodzących z wrześniowej emisji publicznej stałokuponowych papierów KRU0925 (4,4 proc. rentowności).

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje