środa, 27 stycznia 2021

Newsroom

Kruk zanotował 488 mln zł spłat w IV kwartale

msd | 08 stycznia 2021
Zanotowane przez windykatora wpłaty od dłużników wzrosły o 3 proc. r/r zarówno w IV kwartale, jak i całym rekordowym 2020 r., który Kruk zakończył z ponad 1,8 mld zł wpływów od dłużników.

Windykacyjna grupa osiągnęła rekordowe 488 mln zł wpłat w IV kwartale wobec 452 mln zł kwartał wcześniej i 475 mln zł przed rokiem. Udane ostatnie miesiące pozwoliły więc zamknąć Krukowi cały 2020 r. z 1,834 mld zł wpłat wobec 1,782 mld zł rok wcześniej. Jak podaje spółka, przeszło trzy czwarte (76 proc.) otrzymanych od dłużników wpłat w 2020 r. pochodziło z dwóch rynków – polskiego i rumuńskiego.

- Kolejny kwartał, kiedy odnotowaliśmy wzrost spłat od naszych klientów. Zwłaszcza na rynku polskim utrzymują się mocne spłaty na portfelach detalicznych niezabezpieczonych. W kontekście wydarzeń 2020 roku to bez wątpienia bardzo dobry wynik. Jednocześnie nie przestajemy monitorować sytuacji związanej z COVID-19 na każdym z rynków– powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Pod koniec roku windykator powrócił też do inwestycji na większą skalę. Co oczywiste nie zdołał tym jednak nadrobić trzech poprzednich kwartałów, które stały pod znakiem wstrzymania nakładów na nowe pakiety wierzytelności. W samym IV kwartale Kruk zainwestował 344 mln zł (wobec 389 mln zł przed rokiem), a w całym 2020 r. podliczył nakłady na 456 mln zł (781 mln zł).

–  Ciężko analizować inwestycje w zestawieniu z 2019 rokiem. Pandemia spowodowała  praktycznie całkowite zamrożenie rynku na dwa kwartały 2020 roku. Jednak jak pokazuje ostatni kwartał, rynek powrócił do aktywności – nadal głównie w Polsce. Inwestycje z ostatniego kwartału roku są największe w całym 2020 roku i poziomem zbliżone do 4 kwartału 2019. W tak trudnym roku to naprawdę dobry poziom inwestycji. Operacyjnie, finansowo i płynnościowo jesteśmy przygotowani na większe transakcje – wskazał szef Kruka.

Wydając 344 mln zł w IV kwartale windykator kupił wierzytelności warte nominalnie 2,31 mld zł, co oznacza, że płacił średnio 14,9 proc. nominału (średnia z poprzednich ośmiu kwartałów to 12,7 proc.).

W odróżnieniu od trzech poprzednich – pandemicznych – komunikatów o spłatach i nakładach, Kruk nie podał tym razem stanu posiadanej gotówki oraz salda dostępnych linii kredytowych. Być może jest kolejna oznaka powrotu do normalności, znanej sprzed pandemii (przed COVID-19 Kruk też nie prezentował tych danych w raportach o spłatach i inwestycjach).

Na Catalyst notowanych jest 19 serii obligacji Kruka, w tym dwie euro. Łączna wartość papierów windykatora to 1,305 mld zł, w tym 540 mln zł do wykupu w 2021 r. oraz 461 mln zł do spłaty w 2022 r.

Najdłuższy dług Kruka z terminami wykupu w latach 2024-2025 kwotowany jest przez sprzedających przy 3,5-3,8 proc. rentowności brutto do wykupu, za wyjątkiem pochodzących z wrześniowej emisji publicznej stałokuponowych papierów KRU0925 (4,2 proc. rentowności).

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje