piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Legimi oferuje obligacje do 2,5 mln zł

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 02 lipca 2020
W trwającej do 15 lipca emisji obligacji dostawca ebooków w modelu subskrypcyjnym proponuje stałe 6,75 proc. odsetek w skali roku przy dwuletnim okresie spłaty.

Podobnie jak we wcześniejszych emisjach, nowy dług Legimi zostanie zabezpieczony do 150 proc. nominału na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości spółki, co można streścić jako prawa do przychodów z umów abonamentowych. Zabezpieczenie oferowanych obligacji serii Z powinno zostać ustanowione do 31 sierpnia tego roku. Ponadto, spółka zobowiązała się złożyć oświadczenie o poddaniu egzekucji w trybie art. 777 kpc.

- Uważamy, że w świetle rekordowo niskich stóp procentowych, nasza oferta jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów. Naszym celem jest pozyskanie 2,5 mln zł. Zebrane środki zamierzamy przeznaczyć m. in. na intensyfikację działań marketingowych na rynku niemieckim, który jest jednym z największych w Europie oraz refinansowanie zadłużenia – powiedział Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi, cytowany w komunikacie prasowym.

Warta do 2,5 mln zł oferta Legimi dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy zgłoszą co najmniej 0,5 mln zł popytu. Jak wynika z memorandum, przy uplasowaniu emisji w całości na refinansowanie zadłużenia trafiłoby około 1,5 mln zł, a na rozwój działalności na rynku niemieckim i zabezpieczenie bieżącej płynności po 0,5 mln zł.

Na koniec 2019 r. Legimi posiadało 8,3 mln zł krótkoterminowych zobowiązań, z czego 4 mln zł to obligacje, a 1,5 mln zł kredyty i pożyczki. Po zrealizowanym w czerwcu wykupie papierów na 0,3 mln zł do spłaty pozostało spółce jeszcze 2,2 mln zł we wrześniu oraz 1,5 mln zł w październiku. To kwoty na tyle istotne, że konieczność ich refinansowania spółka – nie po raz pierwszy – uznała za zasadne opisać jako ryzyko zagrożenia kontynuacji działalności. 

„Emitent nie generuje wystarczających nadwyżek przepływów z działalności operacyjnej, które pozwoliłyby na wykup wskazanych emisji obligacji. (…) Istnieje ryzyko, że w przypadku braku osiągnięcia dodatkowych wpływów w kwocie co najmniej 1 mln zł z emisji obligacji serii Z emitent może mieć trudność z terminowym wykupem obligacji zapadających w drugiej połowie roku 2020, co może przełożyć się na zagrożenie kontynuacji działalności” – napisano w memorandum.

Zapisy na obligacje Legimi przyjmowane są przez DM INC do 15 lipca włącznie. Termin przydziału długu oraz dzień emisji zaplanowano z kolei na 17 lipca.

Niezależnie od intencji spółki, oferowane obligacje nie trafią do obrotu na Catalyst z powodu zbyt niskiej wartości emisji względem – nowego – minimum wyznaczonego przez GPW na 5 mln zł.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Legimi S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje