piątek, 15 stycznia 2021

Newsroom

Legimi zapowiada nową ofertę obligacji

msd | 01 lipca 2020
Dostawca ebooków w modelu subskrypcyjnym zaoferuje stałe 6,75 proc. odsetek za dwuletnie obligacje o wartości do 2,5 mln zł.

Warta do 2,5 mln zł emisja dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy złożą zapisy na obligacje za co najmniej 0,5 mln zł.

Zabezpieczeniem długu ponownie będzie zastaw na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, które najprościej można zdefiniować jako prawa do przychodów z abonamentów. Ponadto, spółka zobowiązuje się też złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Dla Legimi będą to prawdopodobnie pierwsze tak nisko oprocentowane obligacje, wyłączając papiery zamienne na akcje, oferowane w przeszłości podmiotom i osobom powiązanym. Trzy inne starsze serie, które pozostają spółce do wykupu w tym i przyszłym roku, oprocentowane są na 8,5 oraz 9,5 proc. 

Najbliższy wykup obligacji o wartości 2,17 mln zł czeka spółkę 24 września.

Więcej wiadomości o Legimi S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje