czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Lipcowa sprzedaż obligacji detalicznych przebiła 10 mld zł

msd | 02 sierpnia 2022
W KDPW zarejestrowano dotychczas 10,2 mld zł papierów oszczędnościowych z lipcowej oferty, co wskazuje na spadek sprzedaż o ponad jedną czwartą w stosunku do rekordowego czerwca.

Według obliczeń Obligacje.pl do 1sierpnia włącznie w KDPW znajdowało się 10,18 mld zł obligacji detalicznych z lipcowej oferty. Najpewniej w najbliższym dniu, może dwóch, wartość ta jeszcze ulegnie zmianie, ale już w sposób nieznaczący. Wstępnie można więc podsumować, że lipcowa sprzedaż papierów oszczędnościowych spadła o około 27 proc. w stosunku do absolutnie rekordowego czerwca, gdy poprawa oferty (wzrost oprocentowania i nowe 12- oraz 24-mies. obligacji) przyciągnęła niemal 14,1 mld zł popytu wobec zwyczajowych 3 mld zł, jakie Ministerstwo Finansów zbierało od inwestorów indywidualnych we wcześniejszych miesiącach. 

Jak wynika ze wstępnych danych, na lipcowy wynik pracowały przede wszystkim antyinflacyjne czterolatki, których sprzedaż sięgnęła około 4,7 mld zł. I nie jest to bynajmniej zaskoczeniem, bo już na początku drugiej połowy lipca informowaliśmy, że resort finansów nie docenił popytu i musiał zwiększyć wartość emisji (z 4 do 7 mld zł). Na drugim miejscu pod względem popularności znalazły się natomiast 12-miesięczne papiery, których oprocentowanie zależy od stopy referencyjnej NBP. Ich sprzedaż to prawie 3,4 mld zł. Daleko za nimi były dwuletnie obligacje o podobnej konstrukcji ustalania oprocentowania (0,8 mld zł), a także emerytalne dziesięciolatki (0,7 mld zł). 

Łącznie po siedmiu miesiącach tego roku sprzedaż obligacji detalicznych sięgała 41 mld zł, a lada dzień prawdopodobnie przebije rezultat osiągnięty w całym ubiegłym roku (43,3 mld zł). 

Tymczasem oferowane w lipcu papiery oszczędnościowe uwzględniają nie tylko wzrost bazowego oprocentowania, ale i jedną zupełnie nową serię. Zamiast trzylatki z kuponem równym stawce WIBOR, resort finansów proponuje także trzyletnie obligacje, ale oprocentowane na stałe 6,5 proc. w skali roku przy corocznej kapitalizacji i jednorazowej wypłacie na koniec okresu oszczędzania.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje