niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Listopadowa emisja obligacji Archicomu debiutuje na GPW

msd | 19 lutego 2024
Będący w trakcie prac nad nową emisją deweloper wprowadził do obrotu papiery z poprzedniej oferty, w której zobowiązał się płacić 3,4 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Pierwsza emisja, jaką Archicom przeprowadził po powiększeniu o biznes mieszkaniowy Echa przyniosła mu rekordowe 210 mln zł. Spółka mogła przy tym liczyć na obniżenie marży o 0,1 pkt proc. w stosunku do oferty uplasowanej pół roku wcześniej, a także na wydłużenie okresu spłaty z 24 do 39 miesięcy.

Na rynku pierwotnym warte 210 mln zł papiery trafiły do 35 inwestorów instytucjonalnych, do których deweloper prawdopodobnie zaadresuje kolejną ofertę. Na początku lutego spółka zwiększyła bowiem wartość programu emisji z 350 do 500 mln zł i zapowiedziała możliwość uplasowania niezabezpieczonych papierów o okresie spłaty do czterech lat.

W poniedziałek do godz. 11:30 nie handlowano debiutującymi obligacjami ARH0227. Nie wystawiono też dla nich żadnych ofert sprzedaży.

Na Catalyst notowane są też dwie starsze serie długu Archicomu, w tym jedna wygasać będzie w przyszłym miesiącu (61,2 mln zł).

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst