niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

Listopadowa oferta Alior Banku trafiła do obrotu

msd | 08 stycznia 2018
Do godz. 11.30 nie zawarto żadnej transakcji na debiutujących papierach ALR1225, które pochodzą z uplasowanej w kilka godzin oferty publicznej o wartości 150 mln zł.

Wprowadzone do obrotu podporządkowane obligacje Alior Banku oprocentowane są na 2,7 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy ośmioletnim terminie spłaty, który może ulec skróceniu do pięciu lat. Ich warunki nie różnią się więc od emisji uplasowanych w październiku wśród inwestorów instytucjonalnych.

Debiutujące papiery serii P2A o wartości 150 mln zł uplasowano w ramach programu publicznych emisji do 1,2 mld zł, w ramach którego bank może pozyskać do 0,6 mld zł w formie długu podporządkowanego. Była to pierwsza i dotychczas jedyna publiczna oferta obligacji podporządkowanych od czasu wydania przez KNF rekomendacji ograniczającej inwestorom detalicznym dostęp do tego rodzaju długu. Jednostkowy nominał papierów wynosi więc 400 tys. zł.

Pomimo wysokiego nominału, a więc i wyższego progu zapisu, popyt na obligacje Aliora nie zostały zdominowane przez – jak mogłoby się początkowo wydawać – inwestorów instytucjonalnych. Popyt zgłosiło bowiem 273 inwestorów, którzy skłonni byli nabyć papiery za 461,6 mln zł. Ostatecznie jednak dług trafił do mniej niż połowy z nich (132 inwestorów).

Do godz. 11.30 nie zawarto żadnych transakcji na debiutujących papierach ALR1225. Zamożni inwestorzy mogliby je nabyć od ręki 102,95 proc. W arkuszu ofert sprzedaży znajduje się bowiem pięć obligacji w tej cenie. Transakcja dawałaby 3,81 proc. rentowności brutto przy założeniu przedterminowego wykupu w grudniu 2022 r. Dla porównania, pochodzące jeszcze z poprzedniego programu publicznych emisji serie ALR0522 i ALR0524 wyceniane są w poniedziałek do południa odpowiednio z 3,4 i 3,16 proc. rentowności brutto przy założeniu wcześniejszej spłaty w 2021 r.

Natomiast papiery ALR1025 na bliźniaczo podobnych warunkach do debiutującej w poniedziałek serii wyceniane są na 103,6 proc. nominału, co daje 3,63 proc. rentowności brutto, także przy założeniu przedterminowej spłaty po pięciu latach od emisji. Wprawdzie to dług uplasowany w październiku wśród instytucji, ale jeszcze przed rekomendacją KNF, stąd jego jednostkowy nominał wynosi 1 tys. zł. 

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Coraz słabsze wyniki M.W. Trade

  16 marca 2018
  Wraz ze spadkiem wartości portfela aktywów finansowych maleją przychody i zyski spółki wyspecjalizowanej w finansowaniu podmiotów leczniczych i JST. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że spieniężany majątek trafia na spłatę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Lutowa emisja Best debiutuje na Catalyst

  16 marca 2018
  Windykator wprowadził do obrotu warte 30 mln zł papiery dłużne serii T2 uplasowane miesiąc temu w ramach publicznej oferty, w której udział wzięło 464 inwestorów.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Dekpol przydzielił obligacje na 17 mln zł

  05 stycznia 2018
  Była to dedykowana emisja dla funduszy Pioneera w ramach – kolejnego już – programu emisji, tym razem wartego 80 mln zł.
  czytaj więcej

Emisje