niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

Listopadowa oferta Alior Banku trafiła do obrotu

msd | 08 stycznia 2018
Do godz. 11.30 nie zawarto żadnej transakcji na debiutujących papierach ALR1225, które pochodzą z uplasowanej w kilka godzin oferty publicznej o wartości 150 mln zł.

Wprowadzone do obrotu podporządkowane obligacje Alior Banku oprocentowane są na 2,7 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy ośmioletnim terminie spłaty, który może ulec skróceniu do pięciu lat. Ich warunki nie różnią się więc od emisji uplasowanych w październiku wśród inwestorów instytucjonalnych.

Debiutujące papiery serii P2A o wartości 150 mln zł uplasowano w ramach programu publicznych emisji do 1,2 mld zł, w ramach którego bank może pozyskać do 0,6 mld zł w formie długu podporządkowanego. Była to pierwsza i dotychczas jedyna publiczna oferta obligacji podporządkowanych od czasu wydania przez KNF rekomendacji ograniczającej inwestorom detalicznym dostęp do tego rodzaju długu. Jednostkowy nominał papierów wynosi więc 400 tys. zł.

Pomimo wysokiego nominału, a więc i wyższego progu zapisu, popyt na obligacje Aliora nie zostały zdominowane przez – jak mogłoby się początkowo wydawać – inwestorów instytucjonalnych. Popyt zgłosiło bowiem 273 inwestorów, którzy skłonni byli nabyć papiery za 461,6 mln zł. Ostatecznie jednak dług trafił do mniej niż połowy z nich (132 inwestorów).

Do godz. 11.30 nie zawarto żadnych transakcji na debiutujących papierach ALR1225. Zamożni inwestorzy mogliby je nabyć od ręki 102,95 proc. W arkuszu ofert sprzedaży znajduje się bowiem pięć obligacji w tej cenie. Transakcja dawałaby 3,81 proc. rentowności brutto przy założeniu przedterminowego wykupu w grudniu 2022 r. Dla porównania, pochodzące jeszcze z poprzedniego programu publicznych emisji serie ALR0522 i ALR0524 wyceniane są w poniedziałek do południa odpowiednio z 3,4 i 3,16 proc. rentowności brutto przy założeniu wcześniejszej spłaty w 2021 r.

Natomiast papiery ALR1025 na bliźniaczo podobnych warunkach do debiutującej w poniedziałek serii wyceniane są na 103,6 proc. nominału, co daje 3,63 proc. rentowności brutto, także przy założeniu przedterminowej spłaty po pięciu latach od emisji. Wprawdzie to dług uplasowany w październiku wśród instytucji, ale jeszcze przed rekomendacją KNF, stąd jego jednostkowy nominał wynosi 1 tys. zł. 

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje