piątek, 26 maja 2017

Newsroom

Listopadowe emisje Ghelamco debiutują na Catalyst

msd | 15 grudnia 2016
To odpowiednio siódma i ósma seria obligacji uplasowanych przez dewelopera w tym roku. Ich warunki nie odbiegają od wcześniejszych ofert, co pozwala wyrobić wyobrażenie o wycenie, gdy już dojdzie do pierwszych transakcji.

Debiutujące papiery serii PPK i PPL oprocentowane są, podobnie jak sześć wcześniejszych tegorocznych emisji, na 4 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy czteroletnim okresie spłaty, który może zostać skrócony na żądanie emitenta. 

Nowe papiery GHE1220 i GHI1220 warte są odpowiednio 25 mln zł oraz 35 mln zł. W istocie to jedna emisja, która została podzielona na dwie transze sprzedawane przez różnych oferujących. W obu przypadkach zapisy zostały skrócone, ponieważ popyt przekroczył dostępną pulę obligacji.

Obie serie plasowane były w ramach programu publicznych emisji o wartości 350 mln zł. W ośmiu tegorocznych ofertach Ghelamco pozyskało 290 mln zł. Pozostałą kwotę lub jej część deweloper może próbować uplasować niedługo po Nowym Roku, bo ważność prospektu wygasa pod koniec stycznia. Wprawdzie spółka ustanowiła nowy program, ale jest on skierowany dla inwestorów instytucjonalnych. W środę Ghelamco zapowiedziało publiczną emisję do 230 mln zł na rzecz inwestorów kwalifikowanych. 

W czwartek do godz. 11 nie handlowano debiutującymi papierami GHE1220 oraz GHI1220. Kupujący oferują 99,4 proc., co w razie zawarcia transakcji zapewniłoby im 5,93 proc. rentowności brutto. Wcześniejsze tegoroczne emisje wyceniane są od 5,78 do 6,06 proc. rentowności.  

W obrocie na Catalyst znajduje się w sumie 22 serie obligacji Ghelamco, w tym jedna w euro.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Grupa XSystem ponownie bez gotówki

  25 maja 2017
  Niedawny debiutant z rynku Catalyst zakończył miniony kwartał z 20 tys. zł środków pieniężnych, z czego 16 tys. zł miało ograniczoną możliwość dysponowania. Grupa podwoiła stratę na sprzedaży i znacznie zmniejszyła należności, przez co wykazuje też niską płynność szybką.
  czytaj więcej
 • Erbudu mniej coraz

  25 maja 2017
  Na koniec marca aktywa grupy wynosiły 841,3 mln zł wobec 947,3 mln zł w grudniu. Ubytek ponad 100 mln zł można tłumaczyć sezonowością i wypłatą dywidendy, ale zjawisko wykracza poza jeden kwartał.
  czytaj więcej
 • Getin Noble Bank zmienia prezesa

  15 grudnia 2016
  Miejsce Krzysztofa Rosińskiego, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa, zajmie Artur Klimczak, będący od 2015 r. wiceprezesem GNB, a wcześniej wiceprezesem Banku Millennium. Krzysztof Rosiński pozostanie w banku na stanowisku wiceprezesa.
  czytaj więcej
 • Debiutują dwie serie obligacji AOW Faktoring

  14 grudnia 2016
  Spółka wprowadziła na Catalyst majową emisję publiczną i czerwcową emisję prywatną. Ich warunki pozostają bardzo zbliżone. Na razie nie zawarto żadnych transakcji.
  czytaj więcej

Emisje