piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Lokum Deweloper ponownie skupił cześć długu wygasającego w 2023 r.

msd | 09 grudnia 2022
Tym razem wrocławska spółka nabyła w celu umorzenia papiery LKD0623 i LKD1023 o łącznej wartości nominalnej 19,8 mln zł, zmniejszać wynikające z nich zadłużenie do 67,2 mln zł.

Lokum Deweloper nabył w celu umorzenia obligacje LKD0623 o wartości nominalnej 11,2 mln zł, a także serię LKD1023 za 8,56 mln zł. Do transakcji doszło poza obrotem giełdowym, a spółka nie ujawnia ich warunków cenowych.

Dla wrocławskiego dewelopera był to już drugi skup własnego długu w ostatnich tygodniach. Łącznie nabył on własne papiery o wartości nominalnej 32,8 mln zł. Tym samym, po umorzeniu, zadłużenie wynikające z wygasających w przyszłym roku obligacji LKD0623 i LKD1023 zmaleje kolejno do 45,2 mln zł oraz 22 mln zł.

Na Catalyst seria LKD0623 kwotowana jest na 98,25/99,17 proc. nominału (bid/ask), a w przypadku papierów LKD1023 jest to 96,8/99,49 proc. 

Dłuższe serie LKD0924 i LKD0425 sprzedający wyceniają kolejno na 90,45 proc. oraz 91 proc. 

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst