sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Lokum Deweloper zapowiada przedterminowy wykup

msd | 01 grudnia 2023
Wrocławska spółka wykupi w grudniu warte 100 mln zł obligacje LKD0924, które pierwotnie wygasać miały w marcu i wrześniu przyszłego roku.

Termin wcześniejszej spłaty ustalono na 29 grudnia. Oprócz kapitału i należnych odsetek, do obligatariuszy trafi też 0,25 proc. premii.

Pierwotnie warte 100 mln zł obligacje LKD0924 podlegać miały spłacie w dwóch częściach – 25 mln zł w marcu i 75 mln zł we wrześniu przyszłego roku.

Jak wynika z komunikatu Lokum, liczba obligacji podlegających przedterminowemu wykupowi może ulec zmianie, gdyby wcześniej spółka nabyła część długu w celu umorzenia. Transakcje takie uprawdopodabnia choćby fakt, że deweloper jest w trakcie emisji nowych obligacji do 53 mln zł.

Lokum Deweloper ma za sobą bardzo intensywny okres delewarowania. W III kwartale grupa obniżyła bowiem zadłużenie netto do 16,5 mln zł, stanowiących 0,04x jej kapitałów własnych wobec 0,73x niespełna półtora roku wcześniej. 

W piątek po południu obligacje LKD0924 kwotowane na 100,15/100,30 proc. nominału (bid/ask). Dłuższa i niżej oprocentowana seria LKD0425 (4,2 wobec 4,5 pkt proc. marży) kwotowana jest z kolei na 98,01/100,74 proc.

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst