poniedziałek, 26 lipca 2021

Newsroom

Majowa emisja Pekabeksu debiutuje na Catalyst

msd | 18 czerwca 2021
Za uplasowane wśród inwestorów instytucjonalnych czteroletnie papiery dłużne budowlana spółka zobowiązana jest płacić WIBOR 6M plus 2,65 pkt proc. marży.

Debiutujące papiery PBX0625 wygasać będą w czerwcu 2025 r., lecz po dwóch latach od emisji spółka będzie mogła je też wykupić przed terminem. Dług nie został zabezpieczony. Pekabex zobowiązał się natomiast utrzymywać wskaźnik długu netto/EBITDA poniżej 3,5x, a także kapitały własne/aktywa powyżej 0,3x. 

Warte 40 mln zł obligacje serii B trafiły do 35 inwestorów (wliczając subfundusze). Wstępnie dług przydzielono 26 maja, ale dzień emisji przypadał tydzień temu, 11 czerwca. Uplasowanie oferty wśród inwestorów instytucjonalnych najpewniej jest źródłem braku transakcji na debiutanckiej sesji papierów PBX0625 (do godz. 12.30 nie wystawiono także ofert kupna/sprzedaży).

Spółka nie określiła celu emisji obligacji. Ograniczyła się wyłącznie do stwierdzenia, że pozyskane wpływy posłużą bieżącej działalności operacyjnej. 

Warte 40 mln zł papiery serii B zostały wyemitowane w ramach obowiązującego programu do 80 mln zł, tego samego, w skład którego wchodzą także notowane na Catalyst obligacje serii A (PBX0622) na 20 mln zł.

W ostatniej transakcji, zawartej w miniony poniedziałek, wygasające za rok obligacje PBX0622 wyceniano na 100 proc. nominału. Aktualnie kwotowane są one na 99,8/100,92 proc. nominału (bid/ask). 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje