niedziela, 21 lipca 2024

Newsroom

Marvipol dostał zielone światło dla publicznych emisji obligacji

msd | 24 sierpnia 2022
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dewelopera dla programu publicznych emisji papierów dłużnych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Podobnie jak poprzednio, rolę oferującego dług Marvipolu pełnić będzie Michael/Ström DM. Tym razem wartość możliwych do uplasowania przez dewelopera papierów jest jednak niemal trzykrotnie wyższa.

W styczniu i lutym tego roku Marvipol pozyskał 70 mln zł z dwóch publicznych emisji obligacji, tym samym w całości wyczerpując program. W obu ofertach spółka proponowała inwestorom WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. za 3,5-letni niezabezpieczony dług.

Po niedawnym przedterminowym wykupie papierów MVP0223 na Catalyst pozostało pięć serii papierów Marvipolu z terminami spłaty w latach 2022-2025. Pochodzące z tegorocznych emisji publicznych serie MVP0825 i MV10825 wyceniane są kolejno na 99,35 oraz 99,51 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje