czwartek, 21 czerwca 2018

Newsroom

Marvipol pozyskał 66 mln zł z emisji obligacji

msd | 09 listopada 2017
Początkowo w niepublicznej ofercie papierów serii U spółka zamierzała pozyskać 50 mln zł, później zaś zastrzegła możliwość podniesienia wartości emisji do 90 mln zł.

Nowe papiery nie zostaną zabezpieczone, a ich okres spłaty ustalono na trzy lata. Wysokość kuponu nie została natomiast upubliczniona. Poprzednim razem, w sierpniu tego roku, Marvipol ustalił wysokość odsetek na 3,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M, ale przy czteroletnim okresie spłaty i okresowej amortyzacji (po 15 proc. emisji na 12 i sześć miesięcy przed ostatecznym terminem spłaty).

Obligacje serii U trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się obecnie dwie starsze emisje Marvipolu, w tym ta uplasowana w sierpniu. Po raz ostatni handlowano nią we wtorek po 100 proc. nominału, ale aktualnie arkusz ofert kupna i sprzedaży pozostaje pusty.

Podobnie, jak w przypadku starszych serii, jednostkowy nominał nowych obligacji Marvipolu ustalono na 10 tys. zł. 

W środę KNF zatwierdziła memorandum informacyjne Marvipolu, co przybliża spółkę do planowanego od dawna podziału na dwa podmioty, zajmujące się osobno działalnością deweloperską i dealerską (Marvipol jest dystrybutorem samochodów marek Jaguar i Land Rover). Z obecnej spółki wydzielony zostanie Marvipol Development, zaś pozostałe w wyniku podziału przedsiębiorstwo zmieni nazwę na British Automotive Holding. Akcjonariusze za każdą akcję obecnego Marvipolu otrzymają po jednej akcji spółki deweloperskiej oraz dealerskiej. Dla obligatariuszy najważniejszą informacją pozostają natomiast fakt, że zobowiązania z papierów dłużnych przejdą na Marvipol Development. 

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

 • Kontrolowany wzrost zadłużenia Marvipolu

  28 maja 2018
  W I kwartale deweloperska grupa zredukowała wartość zobowiązań finansowych, ale przy wyraźnym obniżeniu poziomu posiadanej gotówki dług netto zanotował wzrost. Wskaźniki zadłużenia są więc wyższe, nie na tyle jeszcze, aby budzić wśród wierzycieli jakiś niepokój. Zwłaszcza wobec posiadanej nadpłynności.
  czytaj więcej
 • Marvipol Development z programem emisji obligacji

  28 maja 2018
  Wartość programu ustalono na 250 mln zł. W jego ramach spółka będzie mogła prowadzić emisje papierów dłużnych przez trzy kolejne lata, do czerwca 2021 r.
  czytaj więcej
 • Marvipol Development – raport kredytowy DM Michael/Ström

  16 maja 2018
  Raport przedstawia sytuację finansową Marvipol Development po wynikach za 2017 rok pod kątem zdolności obsługi zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje