czwartek, 13 grudnia 2018

Newsroom

Marvipol pozyskał 66 mln zł z emisji obligacji

msd | 09 listopada 2017
Początkowo w niepublicznej ofercie papierów serii U spółka zamierzała pozyskać 50 mln zł, później zaś zastrzegła możliwość podniesienia wartości emisji do 90 mln zł.

Nowe papiery nie zostaną zabezpieczone, a ich okres spłaty ustalono na trzy lata. Wysokość kuponu nie została natomiast upubliczniona. Poprzednim razem, w sierpniu tego roku, Marvipol ustalił wysokość odsetek na 3,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M, ale przy czteroletnim okresie spłaty i okresowej amortyzacji (po 15 proc. emisji na 12 i sześć miesięcy przed ostatecznym terminem spłaty).

Obligacje serii U trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się obecnie dwie starsze emisje Marvipolu, w tym ta uplasowana w sierpniu. Po raz ostatni handlowano nią we wtorek po 100 proc. nominału, ale aktualnie arkusz ofert kupna i sprzedaży pozostaje pusty.

Podobnie, jak w przypadku starszych serii, jednostkowy nominał nowych obligacji Marvipolu ustalono na 10 tys. zł. 

W środę KNF zatwierdziła memorandum informacyjne Marvipolu, co przybliża spółkę do planowanego od dawna podziału na dwa podmioty, zajmujące się osobno działalnością deweloperską i dealerską (Marvipol jest dystrybutorem samochodów marek Jaguar i Land Rover). Z obecnej spółki wydzielony zostanie Marvipol Development, zaś pozostałe w wyniku podziału przedsiębiorstwo zmieni nazwę na British Automotive Holding. Akcjonariusze za każdą akcję obecnego Marvipolu otrzymają po jednej akcji spółki deweloperskiej oraz dealerskiej. Dla obligatariuszy najważniejszą informacją pozostają natomiast fakt, że zobowiązania z papierów dłużnych przejdą na Marvipol Development. 

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje