sobota, 24 października 2020

Newsroom

Marvipol sprzedał dwa projekty logistyczno-magazynowe

msd | 29 lipca 2020
Spółki celowe, w których deweloper ma 68 proc. udziału, zawarły przyrzeczone umowy sprzedaży nieruchomości za łączną cenę 28,7 mln euro netto.

Sprzedaż objęła dwa projekty logistyczno-magazynowe w Warszawie i jej okolicach, zrealizowane przez spółki PDC Industrial Center 59 oraz PDC Industrial Center 82. W obu Marvipol posiada po 68 proc. udziałów (50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników).

Na koniec I kwartału udziały w spółkach celowych PDC IC 59 i PDC IC 82 Marvipol wyceniał na 14,3 mln zł. Jednocześnie deweloper wykazywał w bilansie 26,6 mln zł pożyczek udzielonych tym spółkom.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Marvipolu z terminami wykupu do grudnia 2022 r. Najbliższe spłaty papiery MVP1120 o wartości 65,2 mln zł kwotowane są na 99,2/99,5 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje