sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

Marvipol ustanowił nowy program publicznych emisji obligacji

msd | 10 czerwca 2022
Tym razem wartość programu ustalono na 200 mln zł wobec 70 mln zł, które deweloper wykorzystał w dwóch emisjach przeprowadzonych tuż przed wybuchem wojny.

W związku z nowym programem spółka złoży do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Od momentu jego akceptacji będzie mieć 12 miesięcy na plasowanie nowego długu do nieograniczonego grona adresatów.

W styczniu i lutym Marvipol pozyskał 70 mln zł z dwóch ofert obligacji, w całości wykorzystując swój pierwszy program emisji publicznych. W obu przypadkach spółka proponowała inwestorom 3,5-letnie niezabezpieczone papiery oprocentowane na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży. 

Tuż po uplasowaniu lutowej emisji publicznej Mariusz Książek, prezes i większościowy akcjonariusz Marvipolu, zapowiadał, że spółka będzie chciała kontynuować „współpracę ze społecznością inwestorów indywidualnych w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania”.

Pochodzące z ostatnich emisji obligacje MVP0825 i MV10825 wyceniane są przez sprzedających kolejno na 99,6 oraz 99,99 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje