niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Marvipol wraca na Catalyst

msd | 12 listopada 2015
Dewelopersko-samochodowa spółka wprowadziła do obrotu wyemitowane w sierpniu czteroletnie niezabezpieczone obligacje serii S o wartości 60 mln zł.

Za debiutujące papiery Marvipol płaci 3,6 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M, co jest najniższą marżą w historii spółki. To informacja o tyle interesująca, że przeszło dwa lata wcześniej spółka nie miała najlepszej prasy wśród obligacyjnych inwestorów, a przez moment rynek traktował ją równie szorstko co Ganta.

Termin spłaty długu ustalono na 3 sierpnia 2019 r., ale rok wcześniej emitent będzie mógł zażądać wcześniejszej spłaty, za co obligatariusze otrzymają rekompensatę w wysokości 1 lub 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanego długu.

Warunki emisji zawierają szereg kowenantów, z których najważniejsze to między innymi zobowiązania do utrzymywania relacji długu netto do kapitałów własnych poniżej 1,3x oraz niewypłacania dywidendy powyżej 50 proc. zysku netto.

Sierpniową ofertę prywatną, jak wynika z dokumentu informacyjnego, objął jeden inwestor. Prawdopodobnie był to jednak oferujący (mBank), któremu niejednokrotnie zdarza się obejmować emisję w całości na książkę by ją potem odsprzedawać kolejnym instytucjom finansowym. Tak zapewne było i tym razem, bo w sierpniowym komunikacie prasowym Marvipol wskazywał, że obligacje objęło kilkanaście instytucji finansowych.

Do godz. 13.30 nie handlowano debiutującymi papierami MVP0819, a arkusz ofert po obu stronach świeci pustkami. Można zakładać, że obligacje nie znajdą uznania w oczach inwestorów detalicznych, zarówno z powodu trudności z ich zakupem, jak i nominału na poziomie 10 tys. zł.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje