czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

mBank Hipoteczny wyemituje listy zastawne do 300 mln euro

msd | 10 kwietnia 2018
Na początku drugiej połowy kwietnia bank przeprowadzi road show, sama emisja będzie miała miejsce przed końcem miesiąca – wynika z informacji przekazanych Obligacje.pl przez biuro prasowe mBanku.

Listy zastawne mBanku Hipotecznego będą zabezpieczone kredytami hipotecznymi udzielonymi w złotych i euro. Bank oczekuje, że emisji zostanie nadany rating na poziomie A od agencji Fitch Ratings.

Spodziewane warunki emisji nie są na razie znane, za wyjątkiem tego, że listy mBanku Hipotecznego będą mieć średniookresowy termin wymagalności i stałe oprocentowanie. W październiku ubiegłego roku bank wypuścił ponad 4,5-letnie papiery o wartości 100 mln euro z rocznym kuponem na poziomie 0,612 proc.

Papiery zostaną wyemitowane w ramach wartego do 3 mld euro programu emisji na rynek europejski. Dług znajdzie się w obrocie wyłącznie na giełdzie w Luksemurgu.

Tymczasem na warszawskiej GPW notowanych jest 28 serii listów zastawnych mBanku Hipotecznego, w tym 15 w euro. Do transakcji złotowym długiem dochodzi rzadko lub wcale, a papierami we wspólnej walucie inwestorzy nie handlują wcale.

Więcej wiadomości o mBank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje