czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

MCI Capital kończy kilkunastoletni spór ze skarbem państwa

msd | 26 listopada 2021
Sąd Najwyższy wydał ostateczny wyrok, zgodnie z którym MCI Capital otrzyma łącznie 5 mln zł odszkodowania za szkody z tytułu utraty wartości JTT Computer.

W czwartkowym wyroku SN utrzymał w mocy decyzję wrocławskiego Sądu Apelacyjnego z 2018 r., która przyznawała MCI 2,19 mln zł odszkodowania od skarbu państwa. Łącznie spółka otrzyma więc około 5 mln zł, wliczając odsetki narosłe od czerwca 2006 r. MCI liczyło jednak, że w ramach skargi kasacyjnej SN zmieni wyrok Sądu Apelacyjnego, ponieważ spółka szacowała swoje straty na upadłości JTT Computer znacznie wyżej (ok. 28,9 mln zł).

– Chociaż suma przyznanego odszkodowania jest znacznie niższa od naszych oczekiwań, to mamy ogromną satysfakcję i potwierdzenie, że polscy przedsiębiorcy mogą dochodzić swoich praw przez sądami za błędne i nieprawidłowe decyzje organów skarbowych w przeszłości – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes MCI Capital, cytowany w komunikacie.

Spór pomiędzy MCI a skarbem państwa toczył się od 2006 r. Spółka domagała się naprawienia szkody powstałej w wyniku utraty wartości akcji JTT Computer, wrocławskiej firmy, która miała upaść z winy urzędu skarbowego. Początkowo spór toczył się po myśli MCI i spółka otrzymała 46,6 mln zł odszkodowania (wliczając kilkanaście milionów odsetek), lecz w wyniku zmiany decyzji Sądu Apelacyjnego spółka w 2018 r. musiała zwrócić 42,8 mln zł.

Na GPW notowane są dwie niepłynne serie obligacji MCI (jedna znajduje się tylko na BondSpocie, druga to emisja bilateralna dla funduszy Quercusa). Niebawem do obrotu powinny też jednak trafić warte 15,06 mln zł papiery, które MCI uplasowało w ramach listopadowej emisji publicznej.

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst