poniedziałek, 21 października 2019

Newsroom

MCI Capital wyda do 30 mln zł na skup akcji

msd | 16 lipca 2019
Spółka chce skupić do 3 mln własnych akcji oferując po 10 zł za sztukę. Inwestorzy mogą składać zapisy na sprzedaż akcji w dniach 17-30 lipca, a rozliczenie transakcji przewidziano na 1 sierpnia.

Oferowane przez MCI Capital 10 zł z akcję to o 25 proc. więcej niż płacono za walory spółki na zamknięciu poniedziałkowej sesji (8 zł; we wtorek rano akcje drożeją do 9,2 zł). 

– Decyzja o przeprowadzeniu buybacku jest podyktowana zaniżonym – w ocenie zarządu – poziomem rynkowej wyceny akcji. W związku z utrzymującym się wysokim dyskontem wartości rynkowej akcji MCI w relacji do ich wartości księgowej, zgodnie z wcześniej przyjętymi zamierzeniami, planujemy wykorzystać środki własne na buyback, który w tej sytuacji gwarantuje spółce bardzo atrakcyjny zwrot – powiedziała Ewa Ogryczak, wiceprezes zarządu ds. finansowych MCI Capital, cytowana w komunikacie prasowym.

Przy 1,29 mld zł aktywów netto na koniec I kwartału wartość księgowa MCI Capital na jedną akcje wynosiła 24,4 zł. 

W czerwcu MCI Capital spłaciło obligacje o wartości 54,5 mln zł, a w grudniu czeka spółkę kolejny wykup, tym razem o wartości 20,65 mln zł. Środki na tegoroczne wykupu MCI miało pozyskać z umorzenia certyfikatów subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, w którym spółka jest pośrednio największym i uprzywilejowanym inwestorem. Status ten pozwolił jej pozyskać środki na wykup, ale ze względu na statutowe ograniczenia, co do umorzeń, odbyło się to przy zablokowaniu wypłat zewnętrznych inwestorów subfunduszu. 

Wygasającymi w grudniu papierami MCI1219 po raz ostatni handlowano 28 czerwca przy cenie wynoszącej 100,4 proc. nominału. Na GPW znajdują się także trzy inne serie długu MCI Capital z terminami wykupu w latach 2020-2021.

Ponadto na Catalyst notowane są także obligacje MCI Management, większościowego akcjonariusza MCI Capital oraz papiery dłużne funduszu MCI.PrivateVentures FIZ, w ramach którego wydzielono subfundusze MCI.TechVentures oraz MCI.EuroVentrures. Papiery MCI.PV FIZ to akurat dług pochodzący z ofert publicznych do inwestorów indywidualnych. Obligacje te – trzy serie – notowane są z kilkuprocentowym dyskontem, stąd ich rentowności wynoszą między 8,2 a 9,6 proc. brutto.

Więcej wiadomości o MCI Capital S.A.

 • MCI Capital zamieniło obligacje na weksle

  09 września 2019
  Pomimo czerwcowej spłaty papierów dłużnych na 54,5 mln zł spółka nie obniżyła zadłużenia w II kwartale. W miejsce obligacji pojawiły się bowiem weksle na 60 mln zł, ale wobec spółki zależnej.
  czytaj więcej
 • MCI Capital skupiło własne akcje za 30 mln zł

  02 sierpnia 2019
  W ofercie skupu do 3 mln akcji inwestorzy złożyli zapisy na sprzedaż 5,4 mln walorów. Po redukcji MCI Capital skupiło własne akcje stanowiące 5,67 proc. kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu.
  czytaj więcej
 • MCI Capital: obecna sytuacja płynnościowa jest zadowalająca

  02 lipca 2019
  Spółka szacuje, że po ubiegłotygodniowym wykupie obligacji na 54,5 mln zł jej dług netto stanowił około 8,5 proc. aktywów. MCI zabezpieczyło też środki na grudniowy wykup, choć to sprawa, która budzi kontrowersje wśród inwestorów - raczej jednak uczestników subfundszu MCI.TV niż obligatariuszy.
  czytaj więcej
 • Coraz większe MCI Management

  05 czerwca 2019
  Aktywa holdingu rosną w ślad za księgową wartością jego inwestycji - akcji MCI Capital oraz Private Equity Managers. A te w bilansie MCI Management wyceniane są 0,5 mld zł powyżej ich giełdowej wyceny.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje