piątek, 05 czerwca 2020

Newsroom

MCI Capital wyda do 30 mln zł na skup akcji

msd | 16 lipca 2019
Spółka chce skupić do 3 mln własnych akcji oferując po 10 zł za sztukę. Inwestorzy mogą składać zapisy na sprzedaż akcji w dniach 17-30 lipca, a rozliczenie transakcji przewidziano na 1 sierpnia.

Oferowane przez MCI Capital 10 zł z akcję to o 25 proc. więcej niż płacono za walory spółki na zamknięciu poniedziałkowej sesji (8 zł; we wtorek rano akcje drożeją do 9,2 zł). 

– Decyzja o przeprowadzeniu buybacku jest podyktowana zaniżonym – w ocenie zarządu – poziomem rynkowej wyceny akcji. W związku z utrzymującym się wysokim dyskontem wartości rynkowej akcji MCI w relacji do ich wartości księgowej, zgodnie z wcześniej przyjętymi zamierzeniami, planujemy wykorzystać środki własne na buyback, który w tej sytuacji gwarantuje spółce bardzo atrakcyjny zwrot – powiedziała Ewa Ogryczak, wiceprezes zarządu ds. finansowych MCI Capital, cytowana w komunikacie prasowym.

Przy 1,29 mld zł aktywów netto na koniec I kwartału wartość księgowa MCI Capital na jedną akcje wynosiła 24,4 zł. 

W czerwcu MCI Capital spłaciło obligacje o wartości 54,5 mln zł, a w grudniu czeka spółkę kolejny wykup, tym razem o wartości 20,65 mln zł. Środki na tegoroczne wykupu MCI miało pozyskać z umorzenia certyfikatów subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, w którym spółka jest pośrednio największym i uprzywilejowanym inwestorem. Status ten pozwolił jej pozyskać środki na wykup, ale ze względu na statutowe ograniczenia, co do umorzeń, odbyło się to przy zablokowaniu wypłat zewnętrznych inwestorów subfunduszu. 

Wygasającymi w grudniu papierami MCI1219 po raz ostatni handlowano 28 czerwca przy cenie wynoszącej 100,4 proc. nominału. Na GPW znajdują się także trzy inne serie długu MCI Capital z terminami wykupu w latach 2020-2021.

Ponadto na Catalyst notowane są także obligacje MCI Management, większościowego akcjonariusza MCI Capital oraz papiery dłużne funduszu MCI.PrivateVentures FIZ, w ramach którego wydzielono subfundusze MCI.TechVentures oraz MCI.EuroVentrures. Papiery MCI.PV FIZ to akurat dług pochodzący z ofert publicznych do inwestorów indywidualnych. Obligacje te – trzy serie – notowane są z kilkuprocentowym dyskontem, stąd ich rentowności wynoszą między 8,2 a 9,6 proc. brutto.

Więcej wiadomości o MCI Capital S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje