środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

MCI Capital zrezygnowało z emisji obligacji

msd | 09 listopada 2016
Fundusz odstąpił od przydziału obligacji korporacyjnych w prywatnej ofercie, z której chciał pozyskać do 45,5 mln zł. Decyzję tłumaczy niepewnością inwestorów co do ewentualnego opodatkowania FIZ-ów.

MCI oferowało inwestorom 3,9 pkt proc. marży za trzyletnie zabezpieczone certyfikatami inwestycyjnymi papiery dłużne, które miały trafić do obrotu na Catalyst. Przydział obligacji zaplanowany był na 10 listopada.

- Ze względu na projektowane wdrożenie zmian w opodatkowaniu funduszy oraz niepewność odnośnie ostatecznego kształtu przepisów i wpływu na wyniki emitenta, potencjalni obligatariusze nie byli w stanie podjąć decyzji dotyczących udzielenia finansowania w trybie przewidzianym warunkami emisjiNiepozyskanie finansowania w tej emisji nie ma znaczącego wpływu na sytuację płynnościową emitenta. Wierzymy, że jest to sytuacja przejściowa i bez wpływu na możliwości MCI do pozyskiwania finansowania w przyszłości – napisała spółka w stanowisku przesłanym do redakcji.

Do odstąpienia od emisji doszło dzień po publikacji sprawozdania finansowego, w którym MCI wykazało stratę.

Warte do 45,5 mln zł obligacje serii L oferowane były w ramach programu emisji do 100 mln zł. Wcześniej, w czerwcu, fundusz uplasował w jego ramach serię na 54,5 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji funduszu, z czego cztery notowane są na rynku dostępnym dla inwestorów detalicznych. Obecnie w arkuszu zleceń znaleźć można tylko oferty kupna dla serii MCI1216 oraz MCI1218. W przypadku emisji wygasającej za ponad dwa lata inwestorzy mogą liczyć na 4,8 proc. rentowności brutto.

Tydzień temu informowano o zamiarze przeprowadzenia publicznej emisji obligacji przez subfundusz MCI.EuroVentures 1.0, którym na zlecenie MCI zarządzają Private Equity Managers.

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje