poniedziałek, 26 lipca 2021

Newsroom

MCI Management uplasowało nowe obligacje

msd | 18 grudnia 2020
Spółka kontrolująca giełdowe MCI Capital ASI wypuściła trzyletnie papiery dłużne o wartości 21,7 mln zł, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Tym razem kupon dla trzyletnich papierów ustalono na stałe 4,5 proc. wobec 8 proc. w trzech wcześniejszych emisjach, z czego ostatnią zamknięto w połowie bieżącego roku.

Wartość nowych papierów MCI Management to 21,73 mln zł i jest prawdopodobnie wyższa niż pierwotnie planowano. Jak bowiem czytamy na stronie internetowej spółki, na etapie plasowania długu skorzystała ona z zastrzeżonej w warunkach emisji opcji nadprzydziału.

Dwie poprzednie emisje obligacji MCI Management, z końca ubiegłego i połowy bieżącego roku, objął w całości subfundusz MCI.EuroVentures 1.0, w którym niemal jedynym inwestorem jest MCI Capital ASI.

MCI Management to notowana do niedawna na Catalyst spółka holdingowa Tomasza Czechowicza, która jest akcjonariuszem giełdowych MCI Capital ASI i Private Equity Managers, które będą na nowo łączone.

Na rynku hurtowym GPW notowane są obligacje MCI Capital ASI o wartości 45 mln zł i terminie wykupu w grudniu 2021 r. Na detalicznej części rynku znajdziemy zaś dwie serie pochodzącego z publicznych ofert długu funduszu MCI.PrivateVentures FIZ. To papiery MCF1121 i MCF0222 wyceniane przez sprzedających kolejno na 99,55 i 99,56 proc. nominału (4,03 i 3,96 proc. rentowności brutto).

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje