niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

MDI Energia wyemituje obligacje zamienne

msd | 27 grudnia 2017
Spółka prowadząca działalność w branży OZE chce uplasować trzy serie obligacji wartych łącznie do 20 mln zł.

Będą to trzyletnie papiery oprocentowane na stałe 5,75 proc. w skali roku i zabezpieczone wekslem własnym. Obligacje będą mogły zostać zamienione na akcje emitenta.

Cenę zamiany określono na 5 zł z każdą akcję, co oznacza, że jedna obligacja (nominał to 1 tys. zł) uprawniać będzie do objęcia 200 akcji MDI Energia. Na zamknięciu środowej sesji za jedną akcję spółki płacono 4,03 zł.

MDI Energia specjalizuje się w realizacji projektów farm wiatrowych, biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych. Spółka trafiła na GPW za sprawą odwrotnego przejęcia przez Skystone Capital (d. BBI Zeneris). 

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje