niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

MF poprawiło sprzedaż obligacji oszczędnościowych w grudniu

msd | 05 stycznia 2024
Resort finansów sprzedał w grudniu papiery detaliczne za 4,4 mld zł, kończąc cały rok z emisjami tego rodzaju długu na poziomie 48,7 mld zł, wynika z obliczeń Obligacje.pl.

Według naszych kalkulacji na podstawie danych KDPW, w grudniu inwestorzy kupili detaliczne obligacje skarbu państwa za około 4,42 mld zł wobec 3,6 mld zł miesiąc wcześniej i niespełna 1,99 mld zł przed rokiem. Większość popytu niemal po równo rozłożyła się pomiędzy stałokuponowymi trzylatkami i czteroletnimi papierami antyinflacyjnymi. Wstępnie sprzedaż tych pierwszych sięgnęła blisko 1,4 mld zł, a drugich prawdopodobnie była o kilka milionów niższa. Ponadto, przeszło 0,7 mld zł trafiło na 12-miesięczne papiery z oprocentowaniem uzależnionym od głównej stopy NBP, a niecałe 0,6 mld zł popłynęło też na dziesięcioletnie obligacje z oprocentowaniem opartym o inflację.

Prawdopodobnie nie bez znaczenia dla grudniowego popytu okazała się dość wczesna informacja o tym, że od stycznia oprocentowanie niemal wszystkich papierów oszczędnościowych zostanie obniżone o 0,1 pkt proc. (od 21 grudnia, gdy opublikowano szczegóły nowej oferty, w KDPW zarejestrowano jeszcze prawie 1,7 mld zł nowych papierów).

Wstępne grudniowe dane wskazują, że w całym 2023 r. MF sprzedało obligacje oszczędnościowe za 48,66 mld zł wobec 57,11 mld zł rok wcześniej, gdy na fali odświeżonej oferty biły one rekordy popularności (między czerwcem a sierpniem sprzedano wówczas w sumie 30,47 mld zł). Było to zresztą podstawą do nadmiernie nadmuchanych oczekiwań resortu wobec tych papierów na 2023 r. Pierwotnie w ustawie budżetowej na zeszły rok zakładano bowiem ponad 75,3 mld zł sprzedaży obligacji oszczędnościowych (41,3 mld zł netto, tj. po wykupach). W lipcu plan ten obniżono do 40,3 mld zł (21,9 mld zł netto), co ostatecznie udało się wykonać z nawiązką.

Tymczasem przygotowany przez nowy rząd projekt kolejnej ustawy budżetowej zakłada, że w 2024 r. sprzedanych zostanie 40,8 mld zł obligacji oszczędnościowych, co zapewni Ministerstwu Finansów 14,4 mld zł wpływów netto.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje